Επισκευή κοινοτικών καταστημάτων του Δήμου Λαμιέων


Περίληψη: 

Τμήμα IΙ : Αντικείμενο/Εύρος της σύμβασης


II.1) Τίτλος:“ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ”

II.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 4500000-7

II.3) Είδος σύμβασης: Έργα

II.4) Σύντομη περιγραφή:Η παρούσα μελέτη αφορά έργο επισκευής και αποκατάστασης φθορών προς  βελτίωση τωμ κοινοτικών καταστημάτων στις Τ.Κ. Λιανοκλαδίου, Λυγαριάς, Πύργου, Συκά, Στύρφακα, Μεξιάτες, Σκαμνού, Οίτης, Δέλφινου, Κόμματος, Κουμαριτσίου, Κομποτάδων, Νεοχωρίου Υπάτης, Λουτρών Υπάτης, Κρίκελου και Λυχνού.

II.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ: 96.774,19 Νόμισμα: ΕΥΡΩ

II.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα: Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα

II.7) Τόπος εκτέλεσης:Κωδικός NUTS: EL644 Φθιώτιδα Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Τ.Κ. Δήμου Λαμιέων

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο prokiryxi_episkeyi_koinotikon_katastimaton.docx57.41 KB

www.lamia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.