ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟ Ν.4495/2017 ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Β' ΟΡΟΦΟΥ, ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕΤ/ΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΣΤΗ

Θέμα: ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟ Ν.4495/2017 ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Β' ΟΡΟΦΟΥ, ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕΤ/ΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΣΤΗ
Ημ/νια: 08/10/2018 15:12:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΑ8ΓΩΛΚ-ΚΨ7


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ https://ift.tt/2yn2K1I
via IFTTT
Από το Blogger.