ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟ Ν.4495/2017 ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Β' ΟΡΟΦΟΥ, ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕΤ/ΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Γ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

Θέμα: ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟ Ν.4495/2017 ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Β' ΟΡΟΦΟΥ, ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕΤ/ΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Γ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
Ημ/νια: 08/10/2018 15:23:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΞΨ5ΩΛΚ-ΡΓ3


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ https://ift.tt/2QBrgnb
via IFTTT
Από το Blogger.