Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (14 - 2/1/2018) Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσιών Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής

Θέμα: Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (14 - 2/1/2018) Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσιών Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής
Ημ/νια: 09/11/2018 08:00:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 78ΛΒΩΛΚ-0ΡΜ


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ https://ift.tt/2zzOq6o
via IFTTT

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.