Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (782 - 13/6/2018) Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πρασίνου

Θέμα: Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (782 - 13/6/2018) Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πρασίνου
Ημ/νια: 09/11/2018 07:58:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω0ΒΖΩΛΚ-13Τ


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ https://ift.tt/2zEpTxj
via IFTTT

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.