Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (780 - 13/6/2018) Τακτικές αποδοχές μονίμων Υπηρεσίας Τεχνικών 'Εργων

Θέμα: Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (780 - 13/6/2018) Τακτικές αποδοχές μονίμων Υπηρεσίας Τεχνικών 'Εργων
Ημ/νια: 09/11/2018 07:57:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 606ΟΩΛΚ-ΨΘΤ


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ https://ift.tt/2SZ23VO
via IFTTT

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.