Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Στυλίδας τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου


Οικονομική Επιτροπή - 24η Πρόσκληση - 17/12/2018

Θέμα 1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ  ΤΟΥ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΕΧΙΝΑΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ)»

Θέμα 2ο: Έγκριση  μίσθωσης χωρίς  διαγωνισμό  ιδιωτικών  μηχανημάτων,  για  την εκτέλεση  εργασιών εκτάκτων αναγκών  σε ιδιώτες με αυτεπιστασία από την Δήμο Στυλίδας και  καθορισμός  ωριαίας αποζημίωσης  αυτών, που  θα  ισχύει   από 01-01-2019 έως  31-12-2019.

Θέμα 3ο: Έγκριση πρακτικού δημόσιας κλήρωσης και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων έτους 2019, για τις εξαιρετικές διαδικασίες (συνοπτικοί διαγωνισμοί, διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης κ.λ.π.) του Δήμου Στυλίδας.

Θέμα 4ο: Καθορισμός τρόπου και όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο << Ανακατασκευή και συντήρηση κοινοχρήστων χώρων και λοιπών εγκαταστάσεων ΤΚ Ανύδρου και ΤΚ Νεραϊδας>>

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΜΕΓΕΘΟΣ
Αρχείο omadiki_prosklisi_24_2018.docx18.56 KB

www.stylida.gr
Από το Blogger.