Δήμος Λαμιέων: Νέα πρόσκληση για το πρόγραμμα της βιολογικής γεωργίας


Μια νέα πρόσκληση για το πρόγραμμα της βιολογικής γεωργίας εκδόθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με την εκπνοή του 2018. Η νέα πρόσκληση απευθύνεται μόνο σε ενεργούς γεωργούς και περιλαμβάνει δύο Δράσεις:

Δράση 1.1 Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία. Αφορά παραγωγούς που ενδιαφέρονται να μετατρέψουν τις καλλιεργητικές τους πρακτικές από συμβατικές σε βιολογικές

Δράση 11.2.1. Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία. Αφορά παραγωγούς που ενδιαφέρονται διατηρήσουν τις ήδη πιστοποιημένες βιολογικές καλλιεργητικές πρακτικές που εφαρμόζουν

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι πολύ μικρότερος από εκείνον την πρόσκλησης που είχε εκδοθεί το 2017. Ανέρχεται σε 120 εκ € (έναντι  ≈ 440 εκ €). Ωστόσο έχει γίνει κατανομή του προϋπολογισμού μεταξύ των Περιφερειών προκειμένου να ανταποκριθεί στις τοπικές ανάγκες και τη ζήτηση. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανέρχεται σε 12.375.800 € εκ των οποίων τα 2/3 αφορούν ενισχύσεις για τη διατήρηση των βιολογικών πρακτικών (Δράση 11.2.1)

Ποσά ενίσχυσης

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως, ανά στρέμμα γεωργικής έκτασης.  Tα μέγιστα ετήσια ποσά ενισχύσεων (€/στρέμμα) φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα


Σημεία προσοχής

Αποκλείονται από τη συμμετοχή στη Δράση

  • αγροτεμάχια που δεν έχουν δηλωθεί με την ΕΑΕ 2018
  • αγροτεμάχια που έχουν έκταση μικρότερη του 1 στρέμματος
  • αγροτεμάχια που είναι συνιδιόκτητα
  • αγροτεμάχια με καλλιέργειες που δεν αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα
  • εκμεταλλεύσεις με έκταση μικρότερη από 3 στρέμματα (για τις μόνιμες καλλιέργειες) ή 2 στρέμματα (για τις αροτραίες καλλιέργειες) ή  3 στρέμματα (για εκμεταλλεύσεις που απαρτίζονται από μόνιμες και αροτραίες καλλιέργειες)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν ένταξη σε οποιαδήποτε από τις δύο δράσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει:

  • Να διατηρήσουν την έκταση των αγροτεμαχίων με τα οποία εντάσσονται στη Δράση για όλη τη διάρκεια που συμμετέχουν στη Δράση
  • Να μην αλλάξουν τα αγροτεμάχια με τα οποία εντάσσονται στη Δράση. Στη Δράση εντάσσονται τα αγροτεμάχια & πληρώνονται ανάλογα με την καλλιέργεια.
  • Να καλύπτονται από σύμβαση με σύμβουλο γεωπόνο ή τεχνολόγο γεωπόνο και από σύμβαση με Φορέα Πιστοποίησης για όλη τη διάρκεια που συμμετέχουν στη Δράση

Η διάρκεια της ενίσχυσης ανέρχεται σε

  • Τρία (3) χρόνια για τους νεοεισερχόμενους στη βιολογική γεωργία οι οποίοι θα πρέπει με την ολοκλήρωση της τριετίας να έχουν πιστοποιηθεί από φορέα πιστοποίησης και,
  • Πέντε (5) χρόνια για όσους είναι ήδη πιστοποιημένοι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της βιολογικής γεωργίας

Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 19/22019 και θα διαρκέσει μέχρι τις και  21/3/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

agrolamia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.