Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μακρακώμης την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου


Η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μακρακώμης θα γίνει σε αίθουσα συνεδρίασης στο Δημοτικό Κατάστημα στην Δημοτική Κοινότητα Σπερχειάδος ( Ταχ. Διεύθυνση: Αφών Πάππα 2 - Σπερχειάδα ) την 25η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00΄ π.μ. για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.

2. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ Δ.Κ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ". 

3. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ".

4. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ".

5. ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α΄ΦΑΣΗ)".
 
6. ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ.Κ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ".

7. ΕΓΚΡΙΣΗ 6ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΣΟΥΣ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ".

8. ΕΓΚΡΙΣΗ 6ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΣΟΥΣ Τ.Κ. ΝΕΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ".

9. ΕΓΚΡΙΣΗ 6ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΣΟΥΣ Τ.Κ. ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ".

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.