Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μακρακώμης την Παρασκευή 12η Απριλίου


Η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μακρακώμης θα γίνει σε αίθουσα συνεδρίασης στο Δημοτικό Κατάστημα στην Δημοτική Κοινότητα Σπερχειάδος ( Ταχ. Διεύθυνση: Αφών Πάππα 2 - Σπερχειάδα ) την 12η Απριλίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00΄ π.μ. για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019. 

2. ΕΛ ΕΓΧΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018.

3. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019.

4. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019.

5. ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΚΛΗΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ Κας ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΡΙΤΙΔΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΝΕΑΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ.

6. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 1003/741/4-2-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.

dimosmakrakomis.gov.gr
Από το Blogger.