Νίκος Σταυρογιάννης: «Ξεκινά από σήμερα η αντικατάσταση του οδοφωτισμού της Λαμίας με 12.000 λαμπτήρες τύπου LED»


             Υπογράφηκε σήμερα η σύμβαση για την «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων τύπου LED εξοικονόμησης ενέργειας στον οδοφωτισμό» μεταξύ του Δημάρχου Λαμιέων Νίκου Σταυρογιάννη και της αναδόχου εταιρείας DASTERI SYSTEMS Α.Ε Παρών στην έναρξη της εμβληματικής αυτής επένδυσης για τον εκσυγχρονισμό του ηλεκτροφωτιστικού συστήματος του Δήμου Λαμιέων, ήταν ο Πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) κ. Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης.

             Μετά την υπ΄ αριθ. 69/2019 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ανοίγει πλέον ο δρόμος για την αναβάθμιση του απαρχαιωμένου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού και την τοποθέτηση 7.620 ολοκαίνουργιων φωτιστικών σωμάτων τύπου LED τελευταίας γενιάς και 4.000 λαμπτήρων. Ένα πολύ σημαντικό έργο, συνολικού προϋπολογισμού 4.919.080,00€, ύστερα και από την ολοκλήρωση του διεθνούς διαγωνισμού που προκηρύχτηκε το Μάιο του 2018, περνά πλέον στη φάση της υλοποίησής του.

             Είναι χρηματοδοτούμενο έργο στο σύνολό του, στο 100%, από το ΤΠΔ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέσω δανειοδότησης με ευνοϊκούς όρους. Στην ουσία, το δάνειο ξεκινά να αποπληρώνεται από την πρώτη στιγμή λειτουργίας του αναβαθμισμένου δικτύου, αφού η αντικατάσταση του συνόλου του οδοφωτισμού θα επιφέρει άμεσα μεγάλη μείωση στο κόστος λειτουργίας αλλά και συντήρησης του δικτύου. Λαμβάνοντας υπόψη την ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και τη μείωση του κόστους συντήρησης και λειτουργίας του δικτύου, το συνολικό οικονομικό όφελος σε ετήσια βάση για τον Δήμο ανέρχεται στις 1.065.754,00 €. Ένα σημαντικό όφελος, που θα επιφέρει σταδιακά τη μείωση των δημοτικών τελών έως και 40€ για κάθε νοικοκυριό, ενώ πάνω από 70% υπολογίζεται να είναι η μείωση των εκλυόμενων ρύπων!

             Ακόμα, με την ολοκλήρωση του έργου το Δεκέμβριο του 2019, θα αναβαθμιστεί ουσιαστικά και αισθητικά ο δημόσιος χώρος και ο καλύτερος φωτισμός θα προσφέρει περισσότερη ασφάλεια στους κατοίκους, τους πεζούς, τους οδηγούς και τους ποδηλάτες, μειώνοντας παράλληλα και την εγκληματικότητα.

            Τέλος, μέσω του προγράμματος του ΤΠΔ, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), που είναι ο τεχνικός σύμβουλος του εγχειρήματος, θα παρέχει τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη, κατά τη διάρκεια του έργου αλλά και για 10 έτη μετά την ολοκλήρωσή του. Ταυτόχρονα, έλεγχοι θα πραγματοποιούνται σε όλα τα στάδια κατασκευής του καθώς και μέχρι το πέρας της δεκαετίας, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη εξέλιξη του έργου, αλλά και η σωστή λειτουργία του δικτύου και μετά το πέρας των εργασιών εγκατάστασης των νέων φωτιστικών σωμάτων.

            Η πρωτοποριακή αυτή επένδυση αποτελεί ένα μεγάλο βήμα προς τη δημιουργία ενός πράσινου και έξυπνου Δήμου, μία στόχευση του Δημάρχου Νίκου Σταυρογιάννη και της ομάδας του από την αρχή της θητείας του. Με την εγκατάσταση προετοιμάζεται ταυτόχρονα το έδαφος και για την εφαρμογή τηλελέγχου στον οδοφωτισμό, τις σχάρες απορροής, τους κάδους απορριμμάτων αλλά και της κυκλοφοριακής κίνησης.

            Ο Δήμος Λαμιέων είναι ένας από τους πέντε Δήμους πανελλαδικά που, εναρμονισμένοι με τη νομοθεσία και τις στοχεύσεις τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της Πολιτείας, προχωρούν στην υλοποίηση του προγράμματος αντικατάστασης του οδοφωτισμού με ποικίλα, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη.

            Ο Δήμος Λαμιέων αλλάζει στην πράξη!


www.lamia.gr
Από το Blogger.