Νίκος Σταυρογιάννης: Μέσα σε τέσσερα, μόλις, χρόνια με σωστό σχεδιασμό, προγραμματισμό και συνεργασία 23 Δήμων της Στερεάς Ελλάδας, κατορθώσαμε να έχουμε, για πρώτη φορά, ρεαλιστικό πλάνο ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων


Η ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων ήταν το θέμα της σημερινής μας ημερίδας στη ΔΕΥΑ Λαμίας.

Μέσα σε τέσσερα, μόλις, χρόνια με σωστό σχεδιασμό, προγραμματισμό και συνεργασία 23 Δήμων της Στερεάς Ελλάδας, κατορθώσαμε να έχουμε, για πρώτη φορά, ρεαλιστικό πλάνο ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων με περιφερειακή συνείδηση, εξασφαλισμένη δημόσια χρηματοδότηση και το χαμηλότερο κόστος σε όλη την Ελλάδα για τους δημότες μας. 

Και όλα αυτά με τη δημιουργία ενός ισχυρού φορέα, του Φοδσα Στερεάς, με στελέχωση, προσωπικό ικανό να λειτουργεί τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις κλείνοντας και αποκαθιστώντας τους ΧΑΔΑ, να σχεδιάζει, να ωριμάζει, να διεκδικεί και να εξασφαλίζει χρηματοδοτήσεις για την ένταξη νέων έργων.
Σε ό, τι αφορά τη Λαμία: εντάξαμε τις απαιτούμενες μελέτες και εξασφαλίσαμε χωροθέτηση για την δημιουργία των νέων ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων ΜΕΑ & ΧΥΤΥ αφού λύσαμε ένα πρόβλημα 15ετίας, αυτό της παρέκκλισης από την υπάρχουσα λατομική ζώνη.

Εξασφαλίσαμε τα χρήματα για διευθέτηση και επέκταση του υπάρχοντος ΧΥΤΑ Λαμίας, προκειμένου να υπάρξει ενδιάμεση μεταβατική λύση, μέχρι να κατασκευαστούν και να λειτουργήσουν τα έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης.

Και όλα αυτά, αποκλειστικά με δημόσια χρηματοδότηση.

Ακόμα, εφαρμόσαμε το πλέον αποτελεσματικό πρόγραμμα αποκομιδής των σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων αποβλήτων, σε συνεργασία με το Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., χωρίς καμία αύξηση στα δημοτικά τέλη, συντάξαμε το τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων, προβλέψαμε δράσεις διαλογής στην πηγή, την εφαρμογή διακριτών ρευμάτων χωριστής συλλογής αποβλήτων και τη δημιουργία πράσινου σημείου, για το οποίο έχει ήδη δρομολογηθεί η ωρίμανσή του. 

Με το άνοιγμα των σχετικών Προσκλήσεων από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας , την οποία και αναμένουμε, είμαστε έτοιμοι να υλοποιήσουμε τα έργα στην τρέχουσα, κιόλας, προγραμματική περίοδο. Προστατεύοντας το περιβάλλον, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και με το μικρότερο οικονομικό κόστος για τους δημότες μας και σήμερα και στο μέλλον.Από το Blogger.