Ευθύμιος Καραΐσκος για πυροσβεστική υπηρεσία: Αυτό που οφείλουμε ως αυτοδιοίκηση είναι να συνεχίσουμε να συνδράμουμε με κάθε δυνατό τρόπο στην διευκόλυνση του έργου τους με την δημιουργία των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών


Η πυροσβεστική υπηρεσία και οι λειτουργοί της έχουν ως μόνιμη αποστολή την διασφάλιση της ακεραιότητας και της προστασία των πολιτών, 365 ημέρες το χρόνο και 24 ώρες την ημέρα.

Βρεθήκαμε στην ετήσια άσκηση «Πυρσός 2019» όπου ιδιοίς όμμασι διαπιστώσαμε την αμεσότητα και την άρτια οργάνωση όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών καθώς και τον συντονισμό αυτών σε ένα ενδεχόμενο φαινόμενο δασικής πυρκαγιάς. 

Αυτό που οφείλουμε ως αυτοδιοίκηση είναι να συνεχίσουμε να συνδράμουμε με κάθε δυνατό τρόπο στην διευκόλυνση του έργου τους με την δημιουργία των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών αλλά και ως πολίτες τηρώντας όλους τους κανόνες πυρασφάλειας ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που τα φαινόμενα είναι μεγαλύτερης έκτασης και επικινδυνότητας.

Από το Blogger.