Νίκος Σταυρογιάννης: Ολοκληρώσαμε το υδρευτικό έργο που λύνει συνολικά το ζήτημα της ύδρευσης στις Κοινότητες Λιανοκλαδίου, Αμουρίου και Ζηλευτού


Ακόμα ένα έργο που δεσμευτήκαμε να υλοποιήσουμε, έγινε πράξη.

Ολοκληρώσαμε το υδρευτικό έργο που λύνει συνολικά το ζήτημα της ύδρευσης στις Κοινότητες Λιανοκλαδίου, Αμουρίου και Ζηλευτού, ένα αίτημα δεκαετιών, αξιοποιώντας και διασυνδέοντας όλους τους υδρευτικούς πόρους του ευρύτερου Δήμου.

Μέσα σε λίγους μήνες κατασκευάσαμε το μεγάλο και δύσκολο αυτό έργο που παρέχει νερό με ποιότητα, επάρκεια και ασφάλεια στους δημότες μας.

Και μάλιστα με ιδίους πόρους της Δημοτικής μας Επιχείρησης στα πλαίσια της ισόρροπης αναπτυξης, της ανοιχτής πόλης και της αλληλεγγύης μεταξύ του κέντρου και της περιφέρειας του Δήμου μας.

Ακόμα, δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν πλέον για άρδευση οι παλιές γεωτρήσεις ύδρευσης μαζί με την περίσσεια του υδρευτικού νερού.
Από το Blogger.