Ενημέρωση από το Επιμελητήριο Φθιώτιδας - Ανανέωση συμβολαίω αστικής ευθύνης διαμεσολαβητών που έχουν λήξει


Ενημερώνουμε τους διαμεσολαβούντες στην ιδιωτική ασφάλιση (φυσικά & νομικά πρόσωπα) ότι θα πρέπει άμεσα να προσκομιστούν τα Συμβόλαια Αστικής Ευθύνης που έχουν λήξει. Εφιστούμε την προσοχή σας σε αυτό καθώς η απουσία Συμβολαίου Αστικής Ευθύνης σε ισχύ αποτελεί ποινικό αδίκημα, επιφέρει σκληρές ποινές και απώλεια της άδειας, μιας και αποτελεί εχέγγυο για το επάγγελμα του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή.
           
Όσοι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές δεν έχουν ανανεώσει ακόμη το συμβόλαιο αστικής ευθύνης θα πρέπει να σπεύσουν να τακτοποιήσουν αυτή την εκκρεμότητα στο Επιμελητήριό μας, διότι κινδυνεύουν να χάσουν την άδειά τους και εφόσον θελήσουν να εκδώσουν νέα άδεια, θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σαν να ξεκινούν τώρα το επάγγελμα του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή.

Από τη στιγμή που θα λήξει το συμβόλαιο αστικής ευθύνης ενός Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή, αυτομάτως παύει να έχει το δικαίωμα να ασκεί ασφαλιστική διαμεσολάβηση, οπότε η ασφαλιστική εταιρεία ή οι εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται είναι υποχρεωμένες να του καταγγείλουν τη σύμβαση με τις ανάλογες συνέπειες.

Επίσης απαραίτητη είναι και η τακτοποίηση τυχόν ανεξόφλητων συνδρομών προς το Επιμελητήριό μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.