Γεώργιος Σαγιάς: Επιτακτική ανάγκη η ενωτική εκλογική συνεργασία πατριωτών και εθνικιστών χωρίς αποκλεισμούς και ηγεμονισμούς


Επιτακτική ανάγκη η ενωτική εκλογική συνεργασία πατριωτών και εθνικιστών χωρίς αποκλεισμούς και ηγεμονισμούς. Οποιαδήποτε άλλη επιλογή οδηγεί σε ήττα ή και εξυπηρετεί το λεγόμενο σύστημα. Ταχύτατη εργασία προς αυτή την κατεύθυνση με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και άμεση αξιοποίηση της υπάρχουσας γνώσης και εμπειρίας, χωρίς καθυστερήσεις, υστεροβουλίες και φοβικά σύνδρομα. Οριακά εφικτός στόχος επιτυχίας. (Γ. Σαγιάς)

Από το Blogger.