Λαμία: Χορήγηση βασικής ενίσχυσης για την καλλιέργεια ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης


Με απόφαση του ΥΠΑΑΤ καθορίστηκαν οι όροι και προϋποθέσεις για την χορήγηση βασικής ενίσχυσης για την καλλιέργεια ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης.

Βασική προϋπόθεση για την χορήγηση της βασικής ενίσχυσης είναι η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης , η οποία συνοδεύεται από την άδεια καλλιέργειας.

Κάθε ενδιαφερόμενος καλλιεργητής, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για να λάβει την αδειοδότηση της καλλιέργειας υποβάλλει ηλεκτρονικώς ή εγγράφως αίτηση στο οικείο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΑΕ) συνοδευόμενη από τα εξής βασικά δικαιολογητικά:

· Αποδεικτικό θέσης και έκτασης της υπαίθριας ή θερμοκηπιακής καλλιέργειας (13ψήφιος κωδικός έκτασης του ΟΠΕΚΕΠΕ)

· Άδεια χρήσης νερού. Aπαιτείται μόνο για τις περιοχές που το μέσο ύψος των βροχοπτώσεων την τελευταία τριετία είναι κάτω των 750mm

· Αντίγραφο ποινικού μητρώου

· Υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης για αδίκημα περί ναρκωτικών ή άλλου κακουργήματος

· Καταστατικό λειτουργίας στην περίπτωση νομικού προσώπου

Σημειώνεται ότι καλλιεργητές που δεν διαθέτουν τον 13ψήφιο κωδικό έκτασης υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι θα καταθέσουν εκ των υστέρων τον εν λόγω κωδικό. Η υποβολή του συγκεκριμένου δικαιολογητικού κατατίθεται πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ΕΑΕ (15/05/2019). Σε περίπτωση μη υποβολής του ανακαλείται η άδεια.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε εδώ  την σχετική Υπουργική Απόφαση.

agrolamia.gr
Από το Blogger.