Δημήτριος Ζαφείρης - ΝΕΑ εποχή δυναμική


Δημήτριος Ζαφείρης 


Σπουδές 
1) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2) Ιnstituto superiore di educazione fisica
3) Isef di Firenze

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής 

Προπονητής εθνικών ολυμπιακών ομάδων. C.O.N.I · Τ.Ε.Φ.Α.Α · Αθήνα

Προπονητής εθνικών ολυμπιακών ομάδων. C.O.N.I · Προπονητής Kick Boxing από WAKO C'level · προπονητής αυτοάμυνας Ι.S.D.O A' level · Φλωρεντία


Δημήτριος Ζαφείρης
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής 
* Τ.Ε.Φ.A.A Πανεπιστήμιον Αθηνών
* I.S.E.F Firenze
* C.O.N.I Firenze

Από το Blogger.