Οικολογία Αλληλεγγύη Στερεάς: Η Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά υποχρεώνει την οικολογική παροχή στα ΜΥΗΕ


Χωρίς αυτό να θεωρηθεί απάντηση στην ανακοίνωση της εταιρείας - η οποία διαχειρίζεται το Μικρό Υδροηλεκτρικό(ΜΥΗΕ) στον Ρουστιανίτη - και στην ανακοίνωση του προέδρου της κοινότητας Λευκάδας, ας μας επιτραπούν ορισμένες σκέψεις:

Προφανώς και οι αγρότες είναι οι μόνοι που δεν ευθύνονται για το γεγονός ότι αναστατώνεται και αμφισβητείται η δυνατότητα να αρδεύουν τα χωράφια τους. Μια δυνατότητα που την είχαν πάντα, όταν μάλιστα τα καλλιεργούμενα χωράφια ήταν πολλαπλάσια από τα σημερινά. Το γεγονός ότι τη θερινή κρίσιμη περίοδο είναι υποχρεωμένοι να μοιράζονται και με το ΜΥΗΕ το νερό, είναι ένα θέμα. Νερό υπάρχει για την άρδευση και είναι αυτό που κατεβάζει όλο το χρόνο και το Πουγκακιώτικο και το Παλαιοχωρίτικο ρέμα. Αυτό που πρέπει να προσέξουν και να ανοίξουν τα μάτια τους οι αγρότες είναι, να μην αμφισβητηθεί αύριο αυτό το δικαίωμα και κάποιοι να τους παραχωρούν το νερό με το σταγονόμετρο. Τουλάχιστον να απαιτήσουν τη μη λειτουργία του ΜΥΗΕ σε όλη την αρδευτική περίοδο, από τις αρχές Μαΐου έως το τέλος του Σεπτεμβρίου, που το νερό άλλωστε λιγοστεύει.

Η εταιρεία δεν μπορεί να διαχειρίζεται ένα κοινωνικό αγαθό, το νερό εν προκειμένω, και να υποκαθιστά την επίσημη πολιτεία, την αυτοδιοίκηση και το Υπουργείο. Η αυτοδιοίκηση θα τους παραχωρήσει τα δικαιώματά τους, θα φροντίσει για τους αγωγούς άρδευσης, θα τους μοιράσει το νερό και όχι η εταιρεία. Γιατί εκεί χάνεται το παιχνίδι του ελέγχου και της νομιμότητας. Εκεί χάνεται το παιχνίδι του ελέγχου των έργων που, αν δεν γίνονται σωστά και περιορίζεται η πλημμυρική ζώνη του ποταμού, αύριο το ποτάμι με τις πλημμύρες και με τη δυναμική του θα απειλήσει παρακάτω τις περιουσίες τους και τις γέφυρες.

Προφανώς η εταιρεία έχει τον τρόπο της να προβάλλει, με θεωρητικό τρόπο, την άψογη λειτουργία της Μονάδας με βάση και την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που έχει. Δεν απάντησε όμως γιατί στις 29 Μαΐου που φωτογραφήθηκε η υδροληψία και το ποτάμι, δεν είχε την απαιτούμενη οικολογική παροχή. Δεν έχουμε κανένα λόγο να είμαστε απέναντί της. Αντίθετα εμείς θεωρούμε ότι λείπει ο ουσιαστικός προληπτικός έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες και η μομφή στρέφεται κατά των αρμοδίων υπηρεσιών. Δεν θέλουμε κανένα κατασταλτικό έλεγχο. Μας ενδιαφέρει να δίνονται λύσεις στα πλαίσια αυτών που προβλέπει η νομοθεσία και εν προκειμένω η Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά.

Η οικολογική παροχή στα φράγματα των ΜΥΗΕ προκύπτει ως έννοια και επιβάλλεται από την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά. Αναφέρεται δε στην υδρομορφολογική κατάσταση η οποία περιλαμβάνει τη δομή των οικοτόπων, τη ροή, τη στάθμη και τη συνέχεια του νερού και η οποία διασφαλίζει τη φυσική μετακίνηση πληθυσμών (ψαριών, ασπόνδυλων κλπ) και ιζημάτων.

Η Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά απαιτεί τα ποτάμια, τα υδατορέματα, οι περιοχές που υφίστανται τις έντονες ανθρώπινες αυτές παρεμβάσεις να βρίσκονται τουλάχιστον σε καλή οικολογική κατάσταση. Με βάση αυτά δίνεται ολοένα αυξανόμενη σημασία στην εκτίμηση της ελάχιστα απαιτούμενης οικολογικής απορροής των ποταμών και το στοιχείο αυτό συνεχώς επανακαθορίζεται υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής και ανεπάρκειας νερού που διανύουμε.

Ως οικολογική παροχή ορίζεται η ποσότητα, η χρονική διαθεσιμότητά της και η ποιότητα των ποτάμιων απορροών που απαιτούνται, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του οικοσυστήματος, καθώς και η βιώσιμη παρουσία του ανθρώπου, του οποίου οι δραστηριότητες εξαρτώνται από αυτά τα οικοσυστήματα. Ειδικά για τα ΜΥΗΕ, η απαιτούμενη οικολογική παροχή αποτελεί βασική συνιστώσα των περιβαλλοντικών μέτρων, που λαμβάνονται κατά τη φάση λειτουργία τους.

Η οικολογική παροχή εισάγει περιορισμούς στην υδροληψία των ΜΥΗΕ, καθώς μειώνει το απολήψιμο δυναμικό τους. Η ελάχιστη απαιτούμενη οικολογική παροχή είναι εξάρτηση των αναγκών των οικοσυστημάτων κατά μήκος του υδατορέματος και της εξυπηρέτησης των όποιων άλλων αναγκών χρήσης του νερού. (Από την Οδηγία Πλαίσιο).

ΥΓ: Συνημμένα στις φωτογραφίες η οικολογική παροχή πριν και μετά την καταγγελία

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΕΡΕΑΣ
Από το Blogger.