Κατανομή των εδρών στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας


Περιγραφή της διαδικασίας Βήμα- Βήμα από τον δικηγόρο, τέως δήμαρχο Αυλώνος, Δημήτρη Κατσούλη. Μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης των Αποτελεσμάτων των Περιφερειακών Εκλογών από τα Πρωτοδικεία κάθε Περιφερειακής Ενότητας αναμένεται η ανακήρυξη των εκλεγέντων από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Λαμίας. Με βάση τα αποτελέσματα που ανακοίνωσαν τα Πρωτοδικεία οι οκτώ συνδυασμοί των Περιφερειακών Εκλογών στην Στερεά Ελλάδα είχαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:


Σύμφωνα με αυτά τα αποτελέσματα η κατανομή των εδρών στο Περιφερειακό Συμβούλιο, μετά από ορισμό του εκλογικού μέτρου, διαίρεση συνόλου εγκύρων ψηφοδελτίων με το 51 και προσθήκη μίας μονάδας στον ακέραιο αριθμό του πηλίκου και διαίρεση του αριθμού των εγκύρων κάθε συνδυασμού με το εκλογικό μέτρο. Αρχικά προσδιορίζονται οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που καλύπτουν το μέτρο και όσες μένουν αδιάθετες κατανέμονται στους συνδυασμούς με την σειρά του μεγαλύτερου υπολοίπου συμπεριλαμβανομένων και αυτών που δεν «έπιασαν» το μέτρο.

Η κατανομή στο σύνολο του περιφερειακού συμβουλίου έχει ως εξής:


ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Για να κατανεμηθούν οι έδρες που λαμβάνει κάθε συνδυασμός στις Περιφερειακές Ενότητες εξάγεται αρχικά το εκλογικό μέτρο του συνδυασμού το οποίο είναι διαφορετικό από το γενικό εκλογικό μέτρο και μοναδικό για κάθε συνδυασμό. Το εκλογικό μέτρο του συνδυασμού υπολογίζεται με τη διαίρεση του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων στην Περιφέρεια δια του αριθμού των εδρών που έχει λάβει με την προηγούμενη κατανομή (στο σύνολο της Περιφέρειας. Το ακέραιο πηλίκον αυξανόμενο κατά μία μονάδα είναι το εκλογικό μέτρο του συνδυασμού.

Το εκλογικό μέτρο κάθε συνδυασμού στην Στερεά Ελλάδα είναι:


Στην συνέχεια ξεκινά η κατανομή των εδρών στις Περιφερειακές Ενότητες ξεκινώντας από τις ολιγοεδρικές (Ευρυτανία) και με την σειρά καταλήγουμε σε εκείνη που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό εδρών (Εύβοια). Διαιρώντας τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού με το εκλογικό μέτρο εξάγεται το ακέραιο πηλίκο που αποτελεί τον αριθμό των εδρών που καταλαμβάνει ο συνδυασμός στην Περιφερειακή Ενότητα.

Εν προκειμένω στην Στερεά Ελλάδα προκύπτει η ακόλουθη κατανομή.


Διατίθενται έτσι 36 Έδρες και παραμένουν 15 αδιάθετες.

Οι αδιάθετες έδρες κατανέμονται με βάση τα υπόλοιπα των συνδυασμών ανά ενότητα συμπεριλαμβανομένων και αυτών που δεν έχουν λάβει ακόμη έδρα διότι το εκλογικό μέτρο του συνδυασμού υπολείπεται του αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων του στην Ενότητα.

Η κατανομή ξεκινά από τους συνδυασμούς που έχουν τον μικρότερο αριθμό εγκύρων ψηφοδελτίων και συνεχίζεται με την σειρά καταλήγοντας στον μεγαλύτερο συνδυασμό.

Εάν ένας συνδυασμός διαθέτει το υψηλότερο υπόλοιπο αλλά στην Ενότητα έχουν ήδη καλυφθεί οι έδρες (από εκείνους που προηγήθηκαν, τους μικρότερους) καταλαμβάνει την έδρα εκεί που έχει το αμέσως μεγαλύτερο υπόλοιπο και βρίσκει αδιάθετη έδρα.

Στο τέλος ο μεγαλύτερος συνδυασμός καταλαμβάνει τις έδρες που θα βρει αδιάθετες ακόμη και όταν το μικρότερο υπόλοιπο εκεί.

Συγκεκριμένα στην Στερεά Ελλάδα η κατανομή αυτή έχει ως εξής:


Έτσι ολοκληρώνεται η κατανομή των εδρών στις Περιφερειακές Ενότητες και διαμορφώνεται το τελικό αποτέλεσμα ως εξής:


Οι επτά μη εκλεγέντες Υποψήφιοι Περιφερειάρχες καταλαμβάνουν την πρώτη έδρα του Συνδυασμού τους και ειδικότερα στην Περιφερειακή Ενότητα που ο συνδυασμός έχει τον μεγαλύτερο αριθμό των εδρών και εάν έχει ίσο αριθμό σε περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες σε εκείνη που έλαβε τον μεγαλύτερο αριθμό των ψήφων.

Από το Blogger.