Η ΠΑΛΙΑ ΑΘΗΝΑ Να μένη ο ταξειδεύων κατακλιμένος στηρίζων τον στόμαχον επί της βαλίζας του ... Οδηγίες προς «ναυτιλλόμενους» από «περιοδικόν υγιεινής» του 1899!

      


  Αν σας πειράζει η θάλασσα φυλάξτε αυτές τις οδηγίες. Παρ' όλο που έχουν γραφεί το 1899 ισχύουν διαχρονικά! Κάτι περισσότερο ήξεραν οι παλιοί ... «Φάρμακον κατά της ναυτίας δεν υπάρχει, τουλάχιστον δεν μας είνε γνωστόν μέχρι τούδε. 
Ο «Κόσμος» όμως περιοδικόν υγιεινής, μας δίδει 12 εν όλω συνταγάς εις το τελευταίον φύλλον του, τας οποίας μεταφέρομεν:  
 . Λήψις καθαρκτικού προ της αναχωρήσεως . Καλόν γεύμα προ της επιβιβάσεως . Περίπατος επί της γεφύρας . Να μένη τις κατακεκλιμένος στηρίζων τον στόμαχον επί της βαλίζας του . Ρούμι . Χρήσις αντιπυρίνης . Να πίνη ο ταξειδεύων κάθε πρωί εν ποτήριον θαλασσίου ύδατος . Πάντοτε καλή τροφή . Να φέρη μεγάλην ζώνην από φλανέλλαν . Να κρατή τους οφθαλμούς προσηλωμένους εις μακρυνά σημεία της θαλάσσης . Να μη βλέπη την θάλασσαν . Να έχη επί του στομάχου κατάπλασμα από άλας»   
(«Κόσμος» 1899) Η Παλιά Αθήνα περιμένει πάντα την επίσκεψή σας 
η Παλιά Αθήνα
Πηγή: www.lifo.gr


from Πίσω στα παλιά https://ift.tt/2xSr0c1
via IFTTT
Από το Blogger.