Γυναικόπαιδα στον τουρκομαχαλά της Καβάλας το 1910


Φωτογραφία με γυναικόπαιδα στον τουρκομαχαλά της Καβάλας το 1910.
Από το Blogger.