ΟΑΕΔ: Πρόσκληση για το Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων 2019

ΟΑΕΔ: Πρόσκληση για το Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων 2019

Με ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού καλεί τους ενδιαφερόμενους παρόχους βιβλιοπωλείων-εκδοτικών οίκων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων 2019.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί έως την 31.12.2019, και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις από την 24.09.2019 έως την 14.10.2019.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ από πιστοποιημένους χρήστες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν από τον διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ. www.oaed.gr, όπου έχουν αναρτηθεί η αρχική και η συμπληρωματική Δημόσια Πρόσκληση.

www.ert.grvia ert.gr https://ift.tt/2m8HCKd
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.