Νέες προσλήψεις στη ΔΕΗ

Νέες προσλήψεις στη ΔΕΗ
Νέες προσλήψεις στη ΔΕΗ στη ΔΥΗΠ/Συγκρότημα Αλιάκμονα

Η ΔΕΗ ανακοινώνει οτι το Συγκρότημα Αλιάκμονα ενδιαφέρεται για την πρόσληψη έκτακτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου προσωπικού (εργατών) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), συνολικά δύο (2) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Συγκροτήματος.

2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλλουν μέχρι 15/09/2019 και ώρα 12°° στη Γραμματεία του ΥΗΣ Σφηκιάς, την ειδική έντυπη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση, με συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία θα ληφθούν υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων:

• Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (προηγούνται οι μόνιμοι κάτοικοι του Νομού Ημαθίας)
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού της Εφορίας

• Βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
• Αποδεικτικά έγγραφα πολύτεκνης και μονογονεϊκής ιδιότητας

Η ειδική έντυπη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση, διανέμεται απάτη Γραμματεία του Συγκροτήματος Αλιάκμονα στον ΥΗΣ Σφηκιάς.via Ειδήσεις | Live News - Dikaiologitika News | Ειδήσεις - Dikaiologitika News | Ειδήσεις https://ift.tt/2I2oVzS
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.