Επίσκεψη του Γ.Γ.Πολιτικής Προστασίας στην Ικαρία

Επίσκεψη του Γ.Γ.Πολιτικής Προστασίας στην Ικαρία

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών (Ε.Α.Κ.Π.) της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με αφορμή την πολύ σύντομη (μιας ώρας, με συνάντηση στον αύλιο χώρο του Αεροδρομίου) επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Χαρδαλιά Νικόλαο στην Ικαρία εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση η οποία κοινοποιήθηκε στον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο Ματθαιόπουλο Βασίλειο, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και στις Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Λήμνου, Σάμου, Χίου, Ικαρίας
"Κύριε Γενικέ Γραμματέα
Με αφορμή την επίσκεψη σας στην Ικαρία θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις ελλείψεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι και οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Κλιμάκια της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και χρήζουν άμεσης λύσης.
• Ελλείψεις σε προσωπικό. Προτείνουμε και διεκδικούμε μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και πενταετούς θητείας συναδέλφων με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Επίσης προσλήψεις για την κατά τόπους κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων.
• Δημιουργία ασφαλούς δικτύου πρόληψης και πυροπροστασίας στην περιοχή μας και σε όλη τη χώρα, για την προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού μας και του φυσικού μας πλούτου. Κατάργηση των αντιδασικών νόμων και απαγόρευση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στα δάση.
• Στόλος οχημάτων. Ανανέωση των πυροσβεστικών οχημάτων με άμεση απόσυρση όλων των πεπαλαιωμένων καθώς και αποκατάσταση βλαβών και αντικατάσταση όλων των φθαρμένων ελαστικών. Ετήσιος τεχνικός έλεγχος από κρατικά Κ.Τ.ΕΟ.
• Μέσα ατομικής προστασίας. Προμήθεια ασφαλούς και αξιόπιστου ατομικού εξοπλισμού και σύγχρονων μέσων προστασίας για όλα τα συμβάντα που αντιμετωπίζουμε.
• Μετεγκατάσταση των Πυροσβεστικών Κλιμακίων που στεγάζονται σε ακατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις και θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια μας καθώς και έναρξη εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης όπου είναι αναγκαίο. Προμήθεια στο Π.Κ. Καρλοβάσου με τον απαραίτητο εξοπλισμό ( επίπλωση, ατομικά ερμάρια, οικοσκευές). Κατασκευή χώρων στέγασης των υπηρεσιακών οχημάτων στα Κλιμάκια Πλωμαρίου ,Καρλοβάσου, Αγίου Κηρύκου και Ραχών.
• Εφαρμογή των θεσμοθετημένων, αλλά και των απαιτούμενων μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας μας. Θεσμοθέτηση του Π.Δ. για την προστασία της υγείας και ασφάλειας στα επιχειρησιακά συμβάντα. Ιατρικοί έλεγχοι για όλο το προσωπικό. Παρουσία ασθενοφόρου με ειδικευμένο προσωπικό στα συμβάντα. Εξασφάλιση κατάλληλων εγκαταστάσεων για ξεκούραση όταν συνδράμουμε σε πυρκαγιές, διασώσεις κ.α. μακριά από την έδρα μας. Χορήγηση πλήρους και επαρκούς διοικητικής μέριμνας.
• Ένταξη του επαγγέλματος στα Βαρέα – Ανθυγιεινά και Επικίνδυνα.
• Επαρκή καθαριότητα στους χώρους εργασίας, με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες που παρουσιάζουν ελλείψεις.
• Άμεσες τοποθετήσεις αξιωματικών σε όλα τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια προκειμένου να εκτελούν τα καθήκοντά των προϊσταμένων, για να αναβαθμιστεί η εκπαίδευση προσωπικού και η λειτουργία τους.
• Κατάργηση των επιφυλακών που γίνονται χωρίς να υπάρχουν συμβάντα σε εξέλιξη, καθώς και αυτών που γίνονται για καλύψουν πάγιες και όχι έκτακτες ανάγκες του Π.Σ. (στάδια, προληπτικές επιφυλακές, κάλυψη και στελέχωση προσωπικού σε Π.Υ. και Π.Κ. λόγω των μεγάλων ελλείψεων, όταν υπάρχουν συμβάντα).
• Σύσταση νέου αξιοκρατικού Κανονισμού Μεταθέσεων που δεν θα ξεσπιτώνει τους πυροσβέστες και ως προϋπόθεση θα έχει την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού με σταθερή σχέση εργασίας, για την κάλυψη όλων των πραγματικών κενών οργανικών θέσεων των κατά τόπους υπηρεσιών σε όλη τη χώρα. Κατάργηση των Π.Δ. 93/2014 και 13/2017 που ξεσπιτώνουν τους πυροσβέστες με μεταθέσεις και μετακινήσεις, διαλύουν τον προσωπικό και οικογενειακό τους προγραμματισμό και παράλληλα αποδυναμώνουν ακόμα περισσότερο τις υπηρεσίες των περιοχών που υπηρετούσαν πριν να ξεσπιτωθούν. Να επιστρέψουν στα σπίτια τους και στις υπηρεσίες τους, όλοι οι συνάδελφοι που ξεσπιτώθηκαν με μεταθέσεις και μετακινήσεις και μέχρι να γίνει αυτό, να τους παρέχεται δωρεάν διαμονή σε κατάλληλες κατοικίες, σίτιση και ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, με ευθύνη της υπηρεσίας και του κράτους.
• Αναβάθμιση της λειτουργίας και της εκπαίδευσης των πυροσβεστικών υπηρεσιών και των κλιμακίων. Καμία κατάργηση ή αναστολή λειτουργίας πυροσβεστικής υπηρεσίας ή πυροσβεστικού κλιμακίου στην περιφέρειά μας και σε όλη τη χώρα. Ίδρυση νέων πυροσβεστικών υπηρεσιών όπου απαιτούν οι σύγχρονες ανάγκες, η προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού.
Επίσης εκφράζοντας την αλληλεγγύη μας προς τους διωκόμενους από τις πολεμικές συγκρούσεις πρόσφυγες και μετανάστες ζητάμε την αποσυμφόρηση των Κ.Υ.Τ (hotspots) και μεταφορά τους στην ηπειρωτική Ελλάδα σε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής.
Είναι τα δίκαια αιτήματα για τα οποία παλεύουμε προκειμένου να αναβαθμίσουμε την εργασιακή και επαγγελματική μας κατάσταση και παράλληλα να συμβάλουμε έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται πλήρως η υπηρεσία μας σε ότι αφορά την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων των νησιών μας και του φυσικού πλούτου της περιοχής μας".
Σήμερα 29/9 η Ε.Α.Κ.Π. μας κοινοποίησε το παρακάτω ενημερωτικό σημείωμα:
"Κατά την διάρκεια της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κυρίου Χαρδαλιά Νικόλαου και του κυρίου Αρχηγού του Π.Σ. Αντιστράτηγου Ματθαιόπουλου Βασίλειου στην Ικαρία, είχαμε την ευκαιρία να θέσουμε στην πολιτική και φυσική ηγεσία μας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι και τις ελλείψεις στις υπηρεσίες και τα κλιμάκια της Περιφέρειας μας.
Στο πλαίσιο της συνάντησης μας έγινε αναφορά στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν τα νησιά της περιφέρειας μας και τις δυσκολίες που υπάρχουν σε επιχειρησιακό επίπεδο. Καταθέσαμε αναλυτικό πλαίσιο αιτημάτων και προτάσεων που αφορούν τις εργασιακές συνθήκες όλων των υπαλλήλων ( μονίμων, πενταετών, συμβασιούχων ) αλλά και την ενίσχυση της επιχειρησιακής μας ικανότητας, πάνω στο οποίο έγινε και συζήτηση.
Δώσαμε ιδιαίτερη σημασία στο θέμα της έλλειψης προσωπικού το οποίο και διογκώθηκε μετά την ίδρυση των Π.Υ. αερολιμένων και στην δυσκολία έως και αδυναμία ενίσχυσης μας σε δύσκολα συμβάντα, λόγω της μεγάλης θαλάσσιας απόστασης από τα κεντρικά λιμάνια της χώρας. Έγινε επίσης αναφορά στις δυσκολίες προσέγγισης των μεγάλων ορεινών όγκων που υπάρχουν στα περισσότερα νησιά, κυρίως λόγω της απουσίας δασικών δρόμων αλλά και των δύσκολων οδικών δικτύων καθώς και στην ύπαρξη αρκετών περιοχών ενταγμένων στο δίκτυο natura 2000, αρκετών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και εργοστασίων ποτοποιίας.
Αν και αναγνωρίστηκε το δίκαιο των αιτημάτων μας και από τον κύριο Χαρδαλιά και από τον κύριο αρχηγό, δεν πήραμε κάποια συγκεκριμένη δέσμευση για την επίλυση τους. Έγινε αναφορά στο σχεδιασμό νέων δομών στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και φορέων απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων, ωστόσο έγινε και αναφορά στις ευθύνες της τοπικής αυτοδιοίκησης για κάποια ζητήματα.
Εμείς από την πλευρά μας το πρώτο πράγμα που τονίσαμε είναι ότι χωρίς την αναγκαία χρηματοδότηση τόσο για το Π.Σ. όσο και για την Δασική Υπηρεσία και την τοπική διοίκηση που έχουν την ευθύνη της πρόληψης αλλά και της λειτουργίας των Π.Κ., κανένας σχεδιασμός και καμιά δομή δεν θα έχουν αποτέλεσμα.
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών θεωρούμε ότι οι μόνοι που μπορούν και πρέπει να επιβάλουν το δίκιο μας είμαστε μόνο εμείς οι εργαζόμενοι στο Πυροσβεστικό Σώμα. Για να μην γίνει και αυτό το υπόμνημα ένα ακόμα « χαρτί » που κοινοποιήθηκε στην ηγεσία μας, καλούμε τους συναδέλφους μας να στηρίξουν αυτά τα αιτήματα έμπρακτα με συμμετοχή στις διεργασίες του σωματείου μας και στους αγώνες που καθημερινά δίνονται από το εργατικό κίνημα".

The post Επίσκεψη του Γ.Γ.Πολιτικής Προστασίας στην Ικαρία appeared first on ΕΡΤ Αιγαίου.

www.ert.grvia ert.gr https://ift.tt/2m61azb
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.