ΟΑΚ: Ο κόμβος των Μουρνιών έχει «βαλτώσει» εξαιτίας μη νομότυπης απόφασης της προηγούμενης δημοτικής αρχής

ΟΑΚ: Ο κόμβος των Μουρνιών έχει «βαλτώσει» εξαιτίας μη νομότυπης απόφασης της προηγούμενης δημοτικής αρχής

Η μη λήψη νομότυπης απόφασης από την προηγούμενη δημοτική αρχή σε ότι φορά στην κυκλοφοριακή μελέτη και τη σήμανση για την σύνδεση του κόμβου των Μουρνιών του ΒΟΑΚ με την πόλη των Χανίων, είναι –σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης- η αιτία της καθυστέρησης που παρουσιάζει το σημαντικό αυτό έργο.

Το έργο έχει «κολλήσει» στην ολοκλήρωση του τμήματος της επέκτασης της οδού Ζυμβρακάκηδων.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση του Οργανισμού αναφέρονται τα εξής:

Προκειμένου να προχωρήσουν οι εργασίες στο εκτός σχεδίου πόλης τμήματος του έργου για το οποίο έχουν συντελεστεί οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις, απαιτείται η έγκριση της σχετικής κυκλοφοριακής μελέτης και σήμανσης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.
Όπως προκύπτει, η έγκριση δεν μπορεί να δοθεί, δεδομένου ότι η σχετική απόφαση του Δήμου Χανίων που τη συνοδεύει δεν λήφθηκε νομότυπα.
Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. έχει εγκαίρως αποστείλει (από 18-1-2019) προς τον Δήμο Χανίων τα αναγκαία έγγραφα που απαιτούνται για τη λήψη της σχετικής απόφασης. Επισημαίνεται ότι η έγκριση της εργοταξιακής σήμανσης κυκλοφορίας, από την Δ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης είναι απαραίτητη για την νόμιμη, απρόσκοπτη και ασφαλή συνέχιση των εργασιών στο έργο.
1) Σχετικά με το εντός σχεδίου πόλης τμήματος του έργου, εκκρεμεί η συζήτηση στο Μονομελές Εφετείο Κρήτης στις 5.11.2019 της κύριας παρέμβασης που άσκησε ο Δήμος Χανίων κατά του ελληνικού Δημοσίου και αφορά την δίκη (η οποία έχει ήδη ξεκινήσει) με την αίτηση καθορισμού (από 25.01.2019) προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης που έχει ασκήσει το ελληνικό Δημόσιο.
2) Σχετικά με το εντός σχεδίου πόλης τμήματος του έργου, εκκρεμεί η συζήτηση στο Μονομελές Εφετείο Κρήτης στις 5.11.2019 της κύριας παρέμβασης που άσκησε ο Δήμος Χανίων κατά του ελληνικού Δημοσίου και αφορά την δίκη (η οποία έχει ήδη ξεκινήσει) με την αίτηση καθορισμού (από 25.01.2019) προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης που έχει ασκήσει το ελληνικό Δημόσιο.

www.ert.grvia ert.gr https://ift.tt/2lOt5Dt
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.