Σήμερα Κυριακή συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαμιέων


15η συνενδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων.

Καλείστε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην οδό Αινιάνων 6, την 1η του μηνός Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 19.00΄, ώστε να
διεξαχθεί η προβλεπόμενη, από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010 [όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του Ν. 4555/2018 και 2 του Ν. 4623/2019], εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Στην ίδια συνεδρίαση, το νεοεκλεγέν Προεδρείο του Δ.Σ. θα εισάγει προς συζήτηση και λήψη απόφασης, το θέμα εκλογής εκπροσώπων του Δήμου Λαμιέων, στη Γενική Συνέλευση της
Περιφερειακής ‘Ενωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 1 του Ν. 4279/2014, 

Θέματα ημερήσιας διάταξης

Θέμα: ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα: ΕΚΛΟΓΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: ΕΚΛΟΓΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ


Θέμα: ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ [Π.Ε.Δ.] ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

www.lamia.gr
Από το Blogger.