Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαμιέων - Δείτε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης


«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην οδό Αινιάνων 6, την 25 του μηνός Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

- Ανακοινώσεις Δημάρχου Λαμιέων, κ. Ευθυμίου Καραΐσκου.


ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Θέμα 1ο
Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λαμίας» [Δ.Ε.Υ.Α.Λ.].
Εισηγητής  Δήμαρχος 

Θέμα 2ο Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».
Εισηγητής Δήμαρχος 

Θέμα 3ο Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαμιέων με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΡΟΥΜΕΛΗΣ ( ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Ρ)». 
Εισηγητής Δήμαρχος 

Θέμα 4ο Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της μονομετοχικής δημοτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Εισηγητής Δήμαρχος 

Θέμα 5ο Ορισμός εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) του Δήμου Λαμιέων, ως μετόχου, στην Γενική  Συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ με την επωνυμία «Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α.» και το διακριτικό τίτλο «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.», για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και σε κάθε Γενική Συνέλευση
Εισηγητής Δήμαρχος 

Θέμα 6ο Ορισμός εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) του Δήμου Λαμιέων, ως μετόχου, στην Γενική  Συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.».
Εισηγητής Δήμαρχος 

Θέμα 7ο Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λαμιέων στο «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Φθιώτιδας» και του αναπληρωτή του
Εισηγητής Δήμαρχος 

Θέμα 8ο Ορισμός εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) του Δήμου Λαμιέων, ως μετόχου, στην Γενική  Συνέλευση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας της αυτοδιοίκησης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ», για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και σε κάθε Γενική Συνέλευση.
Εισηγητής Δήμαρχος 

Θέμα 9ο Σύσταση Επιτροπής Κυκλοφοριακού
Εισηγητής Δήμαρχος 

Θέμα 10ο Σύσταση Επιτροπής Πολεοδομίας - Χωροταξίας
Εισηγητής Δήμαρχος 

Θέμα 11ο Σύσταση Επιτροπής Ονοματοθεσίας
Εισηγητής Δήμαρχος 

Θέμα 12ο Εκλογή νέων αντιπροσώπων του Δήμου Λαμιέων στον Σύνδεσμο Υδρευσης ΟΤΑ Νομού Φθιώτιδας από πηγές «ΚΑΝΑΛΙΑ» Πύργου Υπάτης για την περίοδο από 01/09/2019 έως τη λήξη της θητείας της δημοτικής αρχής. 
Εισηγητής Δήμαρχος 

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ   

Θέμα 13ο Λήψη απόφασης άλλως παράσταση απόφασης περί αναστολής λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης των βεβαιωθεισών οφειλών για το για το δημοτικό τέλος 2% και επί των ακαθαρίστων εσόδων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Εισηγητής Δήμαρχος 

Θέμα 14ο Καταβολή αποζημίωσης για προσκυρούμενη δημοτική έκταση στη με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 1119 ιδιοκτησία του Ο.Τ. 58Ε περιοχής Ανατολικής Άμπλιανης, των εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτητών : 1. Πλουσίας Νικολάου του Νικολάου, 2. Ηλία Νικολάου του Νικολάου και 3. Χρήστου Νικολάου του Νικολάου – Σύσταση Εκτιμητικής Επιτροπής
Εισηγητής Δήμαρχος 

ΘΕΜΑΤΑ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Θέμα 15ο Συγκρότηση Καλλιτεχνικής Επιτροπής της Δημοτικής Πινακοθήκης Λαμίας «Αλέκος Κοντόπουλος
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κα Αμαλία Ποντίκα    

Θέμα 16ο Έγκριση διοργάνωσης και εξειδίκευση πίστωσης για το «12ο πανελλήνιο συνέδριο κοινοτήτων ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοικτού κώδικα – fosscomm 2019
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κα Αμαλία Ποντίκα    

Θέμα 17ο Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης «παρέλαση 28ης Οκτωβρίου»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κα Αμαλία Ποντίκα    

Θέμα 18ο Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης «εορτασμός του πολιούχου ευαγγελιστή Λουκά
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κα Αμαλία Ποντίκα    

Θέμα 19ο Ορισμός εκπροσώπων για την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος  

Θέμα 20ο Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος  

Θέμα 21ο Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος  

Θέμα 22ο Γ΄ Κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου  Λαμιέων έτους 2019
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος  

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Θέμα 23ο Περί αποδοχής και υπογραφής παράτασης σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα ΣΒΑΚ
Εισηγητής Δήμαρχος 

Θέμα 24ο Τροποποίηση της με αρ. 539/2017 απόφαση δημοτικού συμβουλίου περί     «κατ΄εξαίρεση  εφαρμογή πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών του Δήμου»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Σωτήριος Κουτσοβέλης 

Θέμα 25ο Περί πρακτικής άσκησης σπουδαστριών  Τ.Ε.Ι.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος  κ. Σωτήριος Κουτσοβέλης

ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέμα 26ο Λήψη απόφασης για σύσταση Επιτροπής εκ νέου « ως αρμόδιου Ελεγκτικού Οργάνου για την διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας  των παιδότοπων
Εισηγητής Αντιδήμαρχος  κ. Παναγιώτης Φώσκολος  

Θέμα 27ο Ορισμός μελών   εκ νέου  για συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για «εγκατάσταση προσώπων εκδιδομένων  με αμοιβή » σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 2734/1999(φεκ. 161/α΄/5-8-1999)» μέχρι τέλους  του  έτους  2019.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος  

Θέμα 28ο Χορήγηση  « επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών  διαδικτύου» εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος  

Θέμα 29ο Χορήγηση αδειών  παραγωγών   πωλητών υπαιθρίου εμπορίου .
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές 

Θέμα 30ο Θεώρηση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Θέμα 31ο Έγκριση για υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης στην υπ΄αριθμ. 1593/166597/05-07-2019 (Β΄2894) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χρηματοδότησης Δήμων και Συνδέσμων Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης τους για τα έτη 2019,2020 και 2021».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μουστάκας 

Θέμα 32ο Παράταση  Χρόνου  Ταφής
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Κερπινιώτης  

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θέμα 33ο Παροχή στατιστικών στοιχείων του Δήμου Λαμιέων,  από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ)
Εισηγητής Δήμαρχος 

Θέμα 34ο Σύνδεση του Χαλκιοπούλειου γυμναστηρίου και του ανοικτού κολυμβητηρίου στο δίκτυο φυσικού αερίου της Λαμίας
Εισηγητής Δήμαρχος 

Θέμα 35ο Περί «Επέκτασης φωτισμού– μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ οδών και Κ.Χ.»
Εισηγητής Δήμαρχος 

Θέμα 36ο Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ»
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 37ο Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΕΙΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ»
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 38ο Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ » 
Εισηγητής Δήμαρχος 

Θέμα 39ο Περί σύστασης επιτροπής παραλαβής του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΑΛΕΠΟΣΠΙΤΑ) Ή ΑΜΟΥΡΙΟΥ».
Εισηγητής Δήμαρχος 

Θέμα 40ο Παράταση προθεσμίας έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ –Γ ΦΑΣΗ Α) ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ»
Εισηγητής Δήμαρχος 

Θέμα 41ο Παράταση προθεσμίας του έργου «ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)», αναδόχου Λ.ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 42ο Παράταση προθεσμίας έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ»
Εισηγητής Δήμαρχος 

Θέμα 43ο Παράταση προθεσμίας έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 44ο Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «επισκευές-βελτιώσειςς προαύλιων χώρων σχολικών κτιρίων» αναδόχου «ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Δ.Ε.»
Εισηγητής Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

Θέμα 45ο Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικ, έτους 2019  
Εισηγητής Δήμαρχος 

Θέμα 46ο Έγκριση Οριστικών Πρωτοκόλλων Παραλαβής που αφορούν σε παροχές γενικών υπηρεσιών
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 47ο Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το ταμείο παρ/κων και δανείων, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ι»,  σύμφωνα με το άρθρο 69 του ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 κοινή απόφαση των υπουργών εσωτερικών οικονομίας και ανάπτυξης και οικονομικών (φεκ 1377/τ. β’/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2018 (φεκ3656/τ.β’/ 27-8-2018) και ισχύει
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 48ο Έγκριση Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού έως και το 1ο Τρίμηνο έτους 2019
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 49ο Έγκριση Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού έως και το 2ο Τρίμηνο έτους 2019
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 50ο Εκμίσθωση του κυλικείου του Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών στην Τ.Κ. Θερμοπυλών (Κ.Ι.Ε.Θ.) με την διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας
Εισηγητής Δήμαρχος 

Θέμα 51ο Περί «διαγραφής χρεών οφειλέτη του Δήμου από τέλη ακαθαρίστων εσόδων   (περιπ.1δ άρθρο 174 ν.3463/06)
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 52ο Περί «διαγραφής χρεών οφειλετών του Δήμου από τέλη Κοιμητηρίου & λοιπών οφειλών (περιπ.1δ αρθρο 174 ν.3463/06)
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 53ο Ορισμός μελών της Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Λαμιέων από την λήψη της παρούσας & για το 2020
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 54ο Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων από τη λήψη της παρούσας και για το έτος 2020
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 55ο Ορισμός μελών για την συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης & καθορισμού τιμήματος καθώς & παράδοσης και παραλαβής εκποιούμενων, αγοραζομένων, εκμισθωμένων, μισθωμένων κινητών & ακινήτων έτους από την λήψη της παρούσας & για το 2020
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 56ο Ορισμός υπευθύνων υπαλλήλων για τους λογαριασμούς της Τράπεζας της Ελλάδος
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 57ο Περί ορισμού Αντιδημάρχου και Υπαλλήλων του Δήμου μας για τη Διαχείριση Τραπεζικών Συναλλαγών των κληροδοτημάτων αυτού
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 58ο Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου μεταξύ Δήμου Λαμιεων & « Αστικού Κτελ Λαμιας Α.Ε.»
Εισηγητής Δήμαρχος

www.lamia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.