Συνέντευξη του Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα στην εφημερίδα »Πρώτο Θέμα»


– Εν όψει ∆ΕΘ καλέσατε σε διαβούλευση τους παραγωγικούς φορείς. Τι σηµατοδοτεί τώρα πια, µετά από µια δεκαετία κρίσεων και µνηµονίων, ο θεσµός;

Συνιστά κοιτίδα εξωστρέφειας για τη Βόρεια Ελλάδα, τη χώρα και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης. Υπάρχουν σοβαροί εθνικοί λόγοι και πολλά περιθώρια για την περαιτέρω αναβάθµισή της. 


Οσον αφορά τις διαβουλεύσεις που πραγµατοποιήσαµε µε τους παραγωγικούς φορείς σε αυτή την επιτακτικά αναγκαία, εργώδη προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας, όλες οι παραγωγικές δυνάµεις πρέπει να αναλάβουν ευθύνη και να διαδραµατίσουν εποικοδοµητικό ρόλο.

– Ο λαός έφερε ξανά -και µε διαφορά- τη Νέα ∆ηµοκρατία στην εξουσία. Πώς το αποτιµάτε και πώς θα δει ο λαός να µεταφράζεται αυτό σε έργο και σε πρόγραµµα;

Οι πολίτες έδωσαν στη Νέα ∆ηµοκρατία ισχυρή εντολή να υλοποιήσει το µεταρρυθµιστικό πρόγραµµά της και
να επαναφέρει τη χώρα, το συντοµότερο, στην πλήρη κανονικότητα και σε πορεία σταθερής ανόδου.


Εµείς λάβαµε το ηχηρό µήνυµα, αναλάβαµε την ευθύνη και προχωρούµε µε αποφασιστικά βήµατα στην υλοποίηση του σχεδίου µας.


Ήδη στο υπουργείο Οικονοµικών τις πρώτες 60 ηµέρες µειώσαµε τον ΕΝΦΙΑ για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, µεσοσταθµικά κατά 22%. Το µέτρο ωφέλησε κατά κύριο λόγο τους συµπολίτες µας που έχουν µεγαλύτερη ανάγκη και τη µεσαία τάξη.


Βελτιώσαµε το πλαίσιο ρύθµισης οφειλών για τους φορολογουµένους που έχουν εκκρεµότητες από τα προηγούµενα έτη. Προχωρήσαµε στην πλήρη άρση των κεφαλαιακών περιορισµών που επιβλήθηκαν στη χώρα µετά την ανερµάτιστη διαπραγµάτευση του α’ εξαµήνου του 2015. 


Απλοποιήσαµε τις διαδικασίες για την προστασία της α’ κατοικίας µειώνοντας το γραφειοκρατικό κόστος.

Βεβαίως, δεν σταµατάµε σε αυτά. Στις βασικές προτεραιότητές µας εντάσσεται µια συνολική µεταρρύθµιση
του φορολογικού συστήµατος, την οποία σκοπεύουµε να υλοποιήσουµε περίπου σε έναν µήνα.


Προβλέπεται η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, µε την επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Εντείνεται ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής, που είναι προσπάθεια υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης.


Προωθούνται ο καθορισµός ρεαλιστικών οροφών δαπανών για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και η αξιολόγηση αυτών.


Επιταχύνεται το συµφωνηθέν πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων και τρέχουν εµβληµατικές επενδύσεις,
όπως αυτή του Ελληνικού. Εκτελείται, εντός του δηµοσιονοµικού στόχου, ο Προϋπολογισµός.


Εφαρµόζουµε το σχέδιό µας προκειµένου να επιτευχθεί υψηλή και διατηρήσιµη οικονοµική µεγέθυνση, να δηµιουργηθούν πολλές και καλές θέσεις απασχόλησης και να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή.


– Μετά το ταξίδι σας µε τον πρωθυπουργό στο Βερολίνο, αλλάζει κάτι σχετικά µε τα πρωτογενή πλεονάσµατα;

Είδαµε και την Κριστίν Λαγκάρντ, ως µέλλουσα πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, να υποστηρίζει ένθερµα τη µείωσή τους.


Ο στόχος της µείωσης των πρωτογενών πλεονασµάτων κατά 410 εκατ. ευρώ βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής µας. ∆εν έχουµε όµως πρόθεση να τον επιδιώξουµε µε «κλάψες» ή «παλικαριές» έναντι των εταίρων µας.

Προτάσσουµε την υλοποίηση συνεκτικού προγράµµατος µεταρρυθµίσεων και αποκαθιστούµε την αξιοπιστία της χώρας.


Έτσι σταδιακά δηµιουργούµε τις αναγκαίες και ικανές συνθήκες για την ταχύτερη και αµοιβαία επωφελή µείωση των πρωτογενών πλεονασµάτων. Υψηλά πρωτογενή πλεονάσµατα µε χαµηλό ρυθµό οικονοµικής µεγέθυνσης, στα οποία συµφώνησε η προηγούµενη κυβέρνηση. Η πρόσφατη τοποθέτηση της κυρίας Λαγκάρντ συνιστά µία ακόµη θετική ένδειξη.


– Έχουν αξία οι δεσµεύσεις και οι στόχοι όταν µαίνεται οικονοµικός πόλεµος ΗΠΑ – Κίνας;

Οι πολύπλοκες εξελίξεις απαιτούν µεγάλη προσοχή από όλους µας. Χρειάζονται εθνικός σχεδιασµός και ευρωπαϊκός συντονισµός ώστε, αν χρειαστεί, να υπάρξουν πολιτικές για έγκαιρες και συντονισµένες παρεµβάσεις που θα επαναφέρουν τις οικονοµίες σε συνθήκες ευστάθειας.

Η κυβέρνηση µε τη στρατηγική της στοχεύει στη θωράκιση και την ισχυροποίηση της ελληνικής οικονοµίας έναντι αυτών
των προκλήσεων.


Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα υλοποιώντας το πλέγµα των κυβερνητικών πολιτικών και συνεκτιµώντας τις όποιες δυσµενείς
επιπτώσεις από τη διεθνή συγκυρία να πάει κόντρα στο ρεύµα.

Τήρηση υποσχέσεων

– Προεκλογικά, και παρά τις προειδοποιήσεις Ρέγκλινγκ για τις προεκλογικές παροχές, δηλώσατε ότι εµπιστεύεστε τα επίσηµα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Μήπως το είπατε για να µπορείτε να υποσχεθείτε πολλά, αλλά τελικά να φέρετε µνηµόνια και περικοπές µε το επιχείρηµα πως, λόγω διεθνούς κρίσης, «αν βρέξει θα βραχούµε»;

Η Νέα ∆ηµοκρατία, διαχρονικά, δεν παίζει πολιτικά παιχνίδια στις πλάτες της χώρας και των πολιτών της. Αυτά που υποστηρίζαµε προεκλογικά τα λέµε και σήµερα. Εµπιστευόµαστε τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που, όπως φαίνεται, θα επιβεβαιωθούν. Οσον αφορά αυτά που έχουµε υποσχεθεί, διαπιστώνετε ότι έχουµε ήδη ξεκινήσει την υλοποίησή τους. Εµείς τις υποσχέσεις τις κάνουµε πράξεις. Μάλιστα, όταν είναι εφικτό, και νωρίτερα!

– Είναι εφικτός ο στόχος για ανάπτυξη 3%-4% υπό τις αντίξοες διεθνείς συνθήκες;

Ο στόχος αυτός παραµένει, παρά το γεγονός ότι το διεθνές περιβάλλον είναι µη ευνοϊκό. Η προσέγγιση αυτού επιχειρείται µε κίνηση της οικονοµίας επί ενός ανοδικού, ενάρετου σπιράλ. Ηδη η ελληνική οικονοµία φαίνεται να βρίσκει σταδιακά τη λειτουργικότητά της. Οι πρόδροµοι δείκτες της, όπως ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος και το κόστος δανεισµού του ∆ηµοσίου, το επιβεβαιώνουν. Μακριά από εµάς, όµως, ο εφησυχασµός και οι πανηγυρισµοί. Επιλέξαµε να πατάµε πάνω στην πραγµατικότητα και να εφαρµόζουµε το σχέδιό µας ώστε να επιτευχθεί υψηλή και διατηρήσιµη οικονοµική µεγέθυνση. Σε αυτή την προσπάθεια απαιτείται η συµβολή όλων των παραγόντων, κράτους (νοικοκυριών και επιχειρήσεων) της ελληνικής οικονοµίας.

Φοροελαφρύνσεις από το 2020


– Πώς θα χρηµατοδοτηθούν το κυβερνητικό σας πρόγραµµα και οι µειώσεις φόρων; Πού βρήκατε χώρο εκεί που ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση έλεγε ότι δεν έχει άλλον;

Κινούµαστε εµπροσθοβαρώς. Πυροδοτούµε, και µέσω της φορολογίας, την ισχυροποίηση της επανεκκίνησης της οικονοµίας.

Εκτιµούµε ότι µε την αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης της οικονοµίας, την ταχεία επιστροφή στην κανονικότητα, την οµαλοποίηση των σχέσεων µε τις διεθνείς αγορές κεφαλαίων, την πλήρη άρση των κεφαλαιακών περιορισµών, τη δηµοσιονοµική πειθαρχία των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, την υιοθέτηση ρεαλιστικών οροφών δαπανών και την αξιολόγηση αυτών, την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, την προώθηση συµπράξεων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και την υλοποίηση του νέου πλαισίου ρύθµισης για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές ιδιωτών θα δηµιουργηθεί δηµοσιονοµικός χώρος για µείωση φόρων και
το 2020.


Οπως προέκυψε µετά τις εκλογές επιπλέον χώρος και για το 2019, λόγω της αλλαγής του κλίµατος στην οικονοµία, της πειθαρχηµένης εκτέλεσης του Προϋπολογισµού και της αύξησης των δηµόσιων εσόδων. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία, τα καθαρά έσοδα µετά τις επιστροφές φόρων κατά το δίµηνο Ιουλίου – Αυγούστου ήταν αυξηµένα έναντι του στόχου κατά 410 εκατ. ευρώ. Οι δε επιστροφές φόρων, το ίδιο διάστηµα, αυξήθηκαν κατά 145 εκατ. ευρώ.


Καλώ, πάντως, όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης να στρέψουν τους πόρους τους από την κατανάλωση στην
επένδυση. Να αξιολογούν τη δαπάνη του κάθε ευρώ µε τη λογική κόστους – οφέλους και κόστους – αποτελεσµατικότητας.

Αλλάζουν όλα στη φορολογία


– Τι µπορούν να περιµένουν πολίτες, επιχειρήσεις και επενδυτές από το φορολογικό νοµοσχέδιο που επεξεργάζεστε;

Το φορολογικό νοµοσχέδιο που, µεταξύ άλλων, θα απλουστεύει και θα απλοποιεί τον φορολογικό κώδικα θα προβλέπει σταδιακή µείωση φορολογικών συντελεστών νοικοκυριών και επιχειρήσεων ξεκινώντας από το 2020. 

Θα ενσωµατώνει φορολογικά κίνητρα, συµπεριλαµβανοµένων αυτών για την ενίσχυση της οικογένειας και την αναθέρµανση της αγοράς ακινήτων, θα ενισχύει πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, θα αναµορφώνει το πλαίσιο των παροχών σε είδος. Επιπλέον, θα ενισχύει τη διαφάνεια στις συναλλαγές, θα εκσυγχρονίζει τις διατάξεις για τη φορολογική κατοικία, θα προωθεί την αποτελεσµατικότερη στόχευση των ελέγχων και την υιοθέτηση άλλων έµµεσων τεχνικών σύµφωνα µε τις διεθνείς
πρακτικές.


Μιλάµε, δηλαδή, για µια συνεκτική φορολογική µεταρρύθµιση µε ισχυρή αναπτυξιακή διάσταση.


– Μήπως υπήρξαν υπερβολές στις προεκλογικές εξαγγελίες και µήπως µετά τις εκλογές ορισµένοι συνάδελφοί σας ανεβάζουν πολύ ψηλά τον πήχη των προσδοκιών για ελαφρύνσεις και αλλαγές στο φορολογικό πεδίο;

∆εν υφίστανται ουσιαστικές αποκλίσεις µεταξύ προεκλογικών εξαγγελιών και µετεκλογικών πράξεων. Και οι όποιες οικονοµικές πολιτικές υλοποιούνται ανακοινώνονται από τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Οικονοµικών.
Αυτό επιτάσσει η θεσµική τάξη και αυτό εφαρµόζεται.


– ∆εν σας προβληµατίζει ότι ο Προϋπολογισµός του 2019 βασίστηκε σε πρόβλεψη για ανάπτυξη 2,5% ενώ οι περισσότεροι φορείς δεν προβλέπουν πάνω από 1,9%;

Είναι γεγονός ότι η προηγούµενη κυβέρνηση έπεφτε συνεχώς έξω στις προβλέψεις της για την ανάπτυξη και ότι παρέδωσε, όπως έδειξαν τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, µια οικονοµία µε αναιµικούς ρυθµούς µεγέθυνσης.

Οι θετικές ενδείξεις όµως που άρχισαν να καταγράφονται από τη στιγµή που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας,
καθώς και η σταδιακή και ταχεία υλοποίηση του κυβερνητικού σχεδίου µε κάνουν αισιόδοξο ότι τελικά θα επιτευχθεί υψηλότερος ρυθµός ανάπτυξης σε σχέση µε τις τελευταίες εκτιµήσεις τόσο της Τραπέζης της Ελλάδος όσο και εγχώριων και διεθνών φορέων.


– Πότε θα µπορέσουν οι ελληνικές τράπεζες να ξανανοίξουν τις στρόφιγγες του δανεισµού προς την πραγµατική οικονοµία; Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το σχέδιο µείωσης των κόκκινων δανείων (APS);

Η βελτίωση του κόστους δανεισµού του ∆ηµοσίου αντανακλά τις θετικές προοπτικές για την ελληνική οικονοµία µετά την αλλαγή κυβέρνησης και τα βήµατα επιστροφής στην κανονικότητα. Ως αποτέλεσµα, η πρόσβαση των τραπεζών στις αγορές χρήµατος και κεφαλαίου -µε κόστος που βαίνει µειούµενο- σταδιακά αποκαθίσταται, οι καταθέσεις επιστρέφουν και η πιστοληπτική ικανότητα εταιρειών και νοικοκυριών βελτιώνεται. Αυτά τα στοιχεία επηρεάζουν θετικά τα πιστωτικά ιδρύµατα, τα οποία καλούνται να επανεκκινήσουν, σε υγιείς όµως βάσεις, την πραγµατική οικονοµία, αποτελώντας τον µοχλό ανάπτυξής της.
Αναµφισβήτητα όµως το µεγάλο ύψος των µη εξυπηρετούµενων δανείων δυσχεραίνει την αναγκαία πιστωτική επέκταση.


Η κυβέρνηση, από την πρώτη στιγµή, κατανόησε ότι η επίλυση του προβλήµατος είναι ύψιστης σηµασίας για την ελληνική οικονοµία.


Για τον λόγο αυτό προχωρά άµεσα στην υλοποίηση του µοντέλου εγγύησης του ∆ηµοσίου σε τιτλοποιηµένα περιουσιακά στοιχεία (Asset Protection Scheme – APS), σε διαβούλευση µε τους αρµόδιους φορείς. Στόχος είναι να νοµοθετήσουµε µέσα στο επόµενο δίµηνο.
Από το Blogger.