Τέλος χρόνου για τις προσλήψεις στην ΕΥΑΘ - Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις

Τέλος χρόνου για τις προσλήψεις στην ΕΥΑΘ - Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις

Τέλος χρόνου για τις προσλήψεις στην ΕΥΑΘ καθώς λήγει σήμερα Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν προσλήψεις 10 ατόμων, ειδικότητας Οδηγών Οχημάτων, με σύμβαση ορισμένου χρόνου 2μηνης διάρκειας, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της ΕΥΑΘ Α.Ε. που εδρεύει στο Νομό Θεσσαλονίκης,

Η υποβολή αιτήσεων λήγει σήμερα στις 12.30 μ.μ. ενώ οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι από 18 έως και 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία αναγράφονται στην προκήρυξη, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα κεντρικά γραφεία της υπηρεσίας μας στο Τμήμα Προσωπικού-Μισθοδοσίας και Εκπαίδευσης, Εγνατίας 127 – 6ος όροφος.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Δείτε εδώ την αίτησηvia Ειδήσεις | Live News https://ift.tt/308XVVF
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.