Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 1913

Η μεγάλη μάχη του Κιλκίς. Η δι' ηρωικών εφόδων δια της λόγχης επίθεσις των ευζώνων κατά των Βουλγάρων, εντός των προχωμάτων των, όπου τους κατέσφαξαν τη 21 Ιουνίου 1913. Πηγή: Οι μεγάλοι πόλεμοι της Ελλάδος 1912-1913 και 1940-1941 / Συλλογικό έργο - Αθήνα: Εκδόσεις Κ. Κουμουνδουρέας, 1995.


from ανεμουριον https://ift.tt/2IIoQ4M
via IFTTT
Από το Blogger.