Άποψη πολίτη: Στα Λουτρά Υπάτης ανακαινίζονται ξενοδοχεία για να δεχθούν τους λαθραίους


Στα Λουτρά Υπάτης ανακαινίζονται ξενοδοχεία για να δεχθούν τους λαθραίους. Ξεσηκωθείτε,ενημερώστε τον κόσμο! Θα μας διαλύσουν τελείως...Ξυπνήστε,επιτέλους...!


Από το Blogger.