Λαμία: Μια νέα προσπάθεια για τη μείωση της χρήσης αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία


Τα αντιβιοτικά αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες επιστημονικές ανακαλύψεις της ιατρικής για την καταπολέμηση βακτηριακών λοιμώξεων στους ανθρώπους και τα ζώα. Ωστόσο η υπερβολική  τους χρήση τα καθιστά σχεδόν αναποτελεσματικά για την δημόσια υγεία.

Ειδικότερα στον τομέα της κτηνοτροφίας παρατηρείται μια σημαντική αύξηση της χρήσης αντιβιοτικών στα εκτρεφόμενα ζώα για την αντιμετώπιση ασθενειών αλλά και για γρήγορη ανάπτυξη του ζώου και του σωματικού του βάρους. Η εκτεταμένη χρήση τους σε ποσότητες πολύ μεγαλύτερες από τις επιτρεπόμενες έχει ως αποτέλεσμα την εξάπλωση της μικροβιακής αντοχής.

Η μικροβιακή αντοχή είναι η ικανότητα που αναπτύσσει ένας μικροοργανισμός να αντιστέκεται στη δράση αντιβιοτικών και αντιμικροβιακών φαρμάκων.  Είναι προφανές ότι η  αλόγιστη χρήση τέτοιων ουσιών δημιουργεί μικρόβια πολύ ανθεκτικά και μειώνει τις θεραπευτικές επιλογές. Η καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής και η προαγωγή της υπεύθυνης χρήσης των αντιβιοτικών απαιτεί ενέργειες προς την κατεύθυνση της «ενιαίας υγείας» για ανθρώπους, ζώα και περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε πρόσφατα νέους κανόνες οι οποίοι στοχεύουν στην ελάττωση της ζήτησης αντιβιοτικών και στη βελτιστοποίηση της χρήσης τους στην κτηνοτροφία. Οι κανόνες αυτοί περιλαμβάνουν

  • Την χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και έπειτα από σύσταση του κτηνιάτρου εφόσον κρίνει ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος μόλυνσης του ζώου
  • Την χορήγηση αντιβιοτικών στις συλλογικές θεραπείες μετά από αιτιολόγηση του κτηνιάτρου και μη έχοντας άλλη εναλλακτική λύση
  • Την απαγόρευση της προληπτικής και συλλογικής χρήσης αντιβιοτικών στις φαρμακευτικές ζωοτροφές


Το προσεχές διάστημα αναμένεται οι κανόνες να εξειδικευτούν περαιτέρω από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθούν σε εφαρμογή.

agrolamia.gr
Από το Blogger.