Επιτυχία ερευνητή του ΙΤΕ

Επιτυχία ερευνητή του ΙΤΕ

Χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας για το έργο, «Συνδέοντας τις δυναμικές πόλεις και το κλίμα», κέρδισε ο Νεκτάριος Χρυσουλάκης, διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

Στόχος είναι να επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στα όρια της γνώσης, με ανάπτυξη νέων μεθόδων, τεχνικών και αντισυμβατικών ερευνητικών προσεγγίσεων, στις διεπιφάνειες μεταξύ των καθιερωμένων επιστημονικών κλάδων, οδηγώντας σε έρευνα αιχμής, όχι μόνο στην πρώτη γραμμή της Ευρωπαϊκής επιστήμης, αλλά και ως σημείο αναφοράς σε παγκόσμια κλίμακα.

Το έργο αποτελεί συνέργεια τεσσάρων ερευνητών με έδρα τη Γερμανία, την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν την τεχνογνωσία τους για να συνδυάσουν διαφορετικές υπολογιστικές και παρατηρησιακές προσεγγίσεις, ώστε να δημιουργήσουν ένα δυναμικό και ενιαίο σύστημα προσομοιώσεων και εκτιμήσεων, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη κατανόηση της αλληλεπίδρασης και ανατροφοδότησης μεταξύ των πόλεων και κλιματικής αλλαγής.

Ο Νεκτάριος Χρυσουλάκης, φυσικός, θα συνεργαστεί με τον πολεοδόμο Jörn Birkmann, τη μετεωρολόγο Sue Grimmond και τον κλιματολόγο, Andreas Christen. Η ομάδα θα αξιοποιήσει τεχνογνωσία από προηγούμενες εργασίες και μελέτες στον Καναδά, στις ΗΠΑ, στη Νέα Ζηλανδία, στην Ασία και στην Αφρική.

Η κλιματική αλλαγή και η αστικοποίηση αποτελούν δύο παγκόσμιες μεγα-τάσεις, οι οποίες έχουν άμεση αλληλεπίδραση και μετασχηματίζουν την ανθρώπινη ζωή. Μέχρι σήμερα, υπάρχει θεμελιώδης διαφοροποίηση στον τρόπο με τον οποίο η επιστήμη του κλίματος αφενός, και το αστικό σύστημα αφετέρου, αναλύουν και προσομοιώνουν αυτές τις διαδικασίες και τα φαινόμενα. Το έργο στοχεύει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο η επιστημονική κοινότητα κατανοεί, ταξινομεί και πραγματοποιεί προβλέψεις σχετικά με το κλιματικό σύστημα και τον αστικό και πολεοδομικό σχεδιασμό.

Το έργο αναμένεται να οδηγήσει στην κατανόηση σε βάθος της κοινωνικοοικονομικής δυναμικής και των ανθρώπινων δράσεων, σε ότι αφορά στο κλίμα και τα ακραία φαινόμενα που οφείλονται στον αστικό μετασχηματισμό και την κλιματική αλλαγή, καθώς και σε νέες μεθόδους εκτίμησης κινδύνου.

Η χρηματοδοτούμενη ερευνητική ομάδα θα διερευνήσει αφενός πώς η αστικοποίηση, η ανθρώπινη συμπεριφορά και η εξέλιξη της τεχνολογίας στις πόλεις επηρεάζουν την αλλαγή του κλίματος και αφετέρου πώς οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής επηρεάζουν τους αστικούς πληθυσμούς, την τρωτότητά τους και την προσαρμοστική τους ικανότητα. Θα δημιουργήσει επίσης νέα γνώση σε ό,τι αφορά στην εκτίμηση των σχετικών κινδύνων στο παρόν και στο μέλλον.

Η ερευνητική ομάδα θα είναι σε θέση να προβλέπει μελλοντικές καταστάσεις αστικής δομής και κλίματος, λαμβάνοντας υπόψη τον καιρό, την ποιότητα του αέρα, τη διαφορική έκθεση και την τρωτότητα του πληθυσμού, σε τοπική κλίμακα (γειτονιά) και σε κλίμακα πόλης. Η έρευνα θα διεξαχθεί σε διάφορες πόλεις σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, όπως το Λονδίνο, η Στουτγάρδη, η Σαγκάη και το Ναϊρόμπι. Η διάρκεια του έργου είναι 6 χρόνια με συνολικό προϋπολογισμό  12.720.904 ευρώ.

www.ert.grvia ert.gr https://ift.tt/2MCODfL
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.