Συνάντηση με υπουργούς για το Οροπέδιο

Συνάντηση με υπουργούς για το Οροπέδιο

Η διασφάλιση δημόσιων πόρων αλλά και ευρωπαϊκών κονδυλίων για την υλοποίηση έργων υποδομής και ενέργειας, η ενίσχυση του Δήμου με προσωπικό, και η χρηματοδότηση λόγω επέκτασης της έκτακτης ανάγκης, βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών που είχε στην Αθήνα ο δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου, Γιάννης Στεφανάκης, με τους υπουργούς Ναυτιλίας, Γιάννη Πλακιωτάκη και Εσωτερικών, Παναγιώτη Θεοδωρικάκο.

Στις συναντήσεις στα Υπουργεία παρόντες ήταν επίσης ο αντιδήμαρχος, Δημήτρης Τζιράκης, και ο συνεργάτης του Δημάρχου, Μανόλης Χρονάκης.

Επίσης συναντήσεις έκανε ο Δήμαρχος:

Με τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Δημήτρη Τρουλάκη, για τον σχεδιασμό ενεργειών με στόχο την ωρίμανση έργων και τον συντονισμό ομάδας δράσης νέων μονίμων κατοίκων, για την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στο Οροπέδιο Λασιθίου.

Με την γενική γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη, για την ενίσχυση του Δήμου με μόνιμο προσωπικό και την διασύνδεση των εσόδων του δήμου με την επισκεψιμότητα της περιοχής.

Με την γενική γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής, Χριστιάνα Καλογήρου, για την υποστήριξη του δήμου σε συγκεκριμένα έργα και μελέτες από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό του Υπουργείου, καθώς και διάθεση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της Γ.Γ. Επίσης συζητήθηκε η δυνατότητα αξιοποίησης της ενέργειας για τα νησιά, καθώς και η χρηματοδότηση έργων υποδομών από ειδικό πρόγραμμα για νησιά που ετοιμάζει το Υπουργείο.

Με τον γενικό γραμματέα Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλη Σταυριανουδάκη, για χρηματοδότηση του δήμου για έργα αποκατάστασης από τις φυσικές καταστροφές.

Με τον πρύτανη Πανεπιστημίου Πειραιά, καθηγητή Άγγελο Κότιο, για θέματα στρατηγικής για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής του δήμου

Με τον πρόεδρο του Μεταπτυχιακού Τμήματος Τουρισμού, καθηγητή Αθανάσιο Κουρεμένο, για την τουριστική ανάπτυξη και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την καταγραφή των προβλημάτων και ευκαιριών μέσω ερωτηματολογίων προς τους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες, την τεκμηρίωση των αναγκών παρέμβασης.

www.ert.grvia ert.gr https://ift.tt/2MGb9ED
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.