Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: 4.366.182,94€ για έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια


4.366.182,94€ για έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια

Έργα, συνολικού προϋπολογισμού 4.366.182,94€ , ενέταξε σήμερα, 4 Νοεμβρίου 2019, στο ΕΣΠΑ του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014 – 2020 ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

Οι εντάξεις αφορούν την πρόσκληση «Έργα αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας σε Δημόσια κτίρια», η οποία ζητούσε προτάσεις για τη στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων.

Αναλυτικά, τα έργα που χρηματοδοτούνται είναι τα ακόλουθα:


ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ -
ΑΙΔΗΨΟΥ

605.685,00

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Π.Ε.
ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

1.128.447,75

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 283.080,00

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 370.500,00

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 450.000,00

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΥΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ 197.160,00

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
1ΟΥ & 17ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
& 17ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΛΑΜΙΕΩΝ 489.244,37

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ
ΒΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΘΗΒΑΙΩΝ 192.550,94

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΛΕΒΑΔΕΩΝ 649.514,88

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός δήλωσε σχετικά:

«Συνεχίζουμε με αμείωτους ρυθμούς και υλοποιούμε τον προγραμματισμό των προηγούμενων ετών. Σειρά έχουν τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης των δημόσιων κτιρίων μας, σύμφωνα με τις προτάσεις των Δήμων της Περιφέρειάς μας. Έργα που οδηγούν στην περαιτέρω εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας, καθώς και τη βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος κτιρίων, που έχουν να κάνουν με τη δημόσια ζωή και της καθημερινότητάς μας».
Από το Blogger.