Λαμια

Σήμερα έγινε καθαρισμός της πλατείας Διάκου μαλον μερικά σκουπίδια στα σκαλιά τα ξέχασαν.Ας γίνονται έργα ουσίας και όχι για να λένε στα ΜΜΕ πριν ολοκληρώσουν οτιδηποτε.Η πόλη μας είναι παραμελημένη κύριε Δήμαρχε παράκληση κάντε έργα για να μην είναι τελευταία σε τουρισμό στην χώρα μας.
Από το Blogger.