Η Λαμία δεν κατοικείται από "Ιθαγενείς"


Όταν η Κρατική Δομή υψώνει Σύνορα εντός της Ελληνικής Επικράτειας, μέσω της απόλυτα άδικης μεταχείρισης και συντεταγμένης υποβάθμισης μιας Περιφέρειας ή μιας Πόλης, διαταράσσει την βασική Ιδέα της Ισοπολιτείας.

Η Λαμία δεν κατοικείται από "Ιθαγενείς" .

Από το Blogger.