Σέρρες: Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή γέφυρας κάτω ρου ποταμού Στρυμόνα»

Σέρρες: Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή γέφυρας κάτω ρου ποταμού Στρυμόνα»
Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή γέφυρας κάτω ρου ποταμού Στρυμόνα» προϋπολογισμού 14.280.000.  Τα έργο ανήκει στην κατηγορία των έργων οδοποιϊας και συγκεκριμένα οι εργασίες αφορούν στην κατασκευή της γέφυρας του ποταμού Στρυμόνα, η οποία θα γίνει στην ευρύτερη περιοχή του κάτω ρου, μεταξύ των οικισμών Μαυροθάλασσας και Μυρκίνου.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών έχει οριστεί η Παρασκευή 24 Απριλίου 2020

www.ert.grvia ert.gr https://ift.tt/33cQFuV
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com

Από το Blogger.