Το αρχείο του kaliterilamia.gr χρησιμοποιήθηκε σε διπλωματική εργασία του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου Πατρών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών στο τμήμα Διοίκησης Πολιτισμικών Μονάδων


Ανοιχτό Πανεπιστημίο Πατρών
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων

Οι πολιτιστικές διαδρομές ως φορέας ανάπτυξης και πολιτιστικής διαχείρισης. Οι προσπάθειες παρουσίασης της πολιτιστικής διαδρομής των Ιαματικών Πηγών στην Ελλάδα. Μελέτη περίπτωσης των Ιαματικών Λουτρών Καμένων Βούρλων στη Φθιώτιδα και του Bath στην Μεγάλη Βρετανία

Τι είναι η πολιτιστική διαδρομή; Ποίοι όροι συνθέτουν μία πολιτιστική διαδρομή; Ποίος είναι ο στόχος μίας πολιτιστικής διαδρομής; Οι Ιαματικές πηγές όντας τμήμα της Φυσικής Πολιτιστικής Κληρονομίας, συνδέονται άρρηκτα με την ιστορία και τον πολιτισμό του εκάστοτε τόπου. Η Ελλάδα παρουσιάζει μία σημαντική συγκέντρωση ιαματικών πηγών από την αρχαιότητα έως σήμερα, αναδεικνύοντας ένα νέο είδος πολιτιστικού τουρισμού, του ιαματικού εναλλακτικού τουρισμού, ο οποίος μπορεί να συνδράμει και να προωθήσει την περιφερειακή ανάπτυξη της εκάστοτε περιοχής.

 Μέσα λοιπόν από την παρούσα διπλωματική εργασία, επιχειρείται αρχικά να αποσαφηνιστεί η έννοια της πολιτιστικής διαδρομής και το πώς αυτή μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ανάδειξη μία περιοχής, λειτουργώντας ως εργαλείο ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού. Εν συνεχεία πραγματοποιείται, μία πρώτη παρουσίαση της πολιτιστικής διαδρομής των Ιαματικών Πηγών Στερεάς Ελλάδας, ένα δύσκολο σχετικώς εγχείρημα, λόγω της σπανιότητας του θέματος. Μίας διαδρομής, η οποία περιλαμβάνει τις βασικότερες Ιαματικές Πηγές του Νομού Φθιώτιδας και η οποία αποτελεί μία οργανωμένη προσπάθεια βιώσιμης ανάπτυξης του νομού, με επίκεντρο τις ιαματικές πηγές και τις ομότιμες λουτροπόλεις.

 Ποια είναι όμως η αντίστοιχή Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Διαδρομή, ώστε να διαπιστώσουμε κατά πόσο συνδέονται οι δύο αυτές διαδρομές; Πόσο ενισχύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μία τέτοια πρωτοβουλία στο πλαίσιο του σχεδιασμού ενός διασυνοριακού τουρισμού, ώστε να διατηρηθεί μία κοινή ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά; Ερωτήματα, τα οποία επιχειρούνται να απαντηθούν στην συγκεκριμένη μελέτη, μέσα από την παρουσίαση την Πολιτιστικής Διαδρομής των Ιαματικών Πηγών στην Ευρώπη, μίας διαδρομή η οποία ενισχύεται και προωθείται από το αντίστοιχο δίκτυο των Ιαματικών Λουτρών και βρίσκεται υπό την Αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

 Τέλος, μέσα από το παράδειγμα δύο γνωστών λουτροπόλεων της Ελλάδας και της Αγγλίας, των Καμένων Βούρλων και του Bath αντιστοίχως, επιχειρείται να αποσαφηνιστεί, ο τρόπος με τον οποίον μπορεί να προωθηθεί και να ενισχυθεί μία πολιτιστική διαδρομή, μέσα από την ανάπτυξη και την διαχείριση των ιαματικών πηγών των εκάστοτε λουτροπόλεων που αποτελούν τμήμα της διαδρομής.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ


Οι πολιτιστικές διαδρομές ως φορέας ανάπτυξης και πολιτιστικής διαχείρισης. Οι προσπάθειες παρουσίασης της πολιτιστικής διαδρομής των Ιαματικών Πηγών στην Ελλάδα. Μελέτη περίπτωσης των Ιαματικών Λουτρών Καμένων Βούρλων στη Φθιώτιδα και του Bath στην Μεγάλη Βρετανία

Συγγραφέας:  Βασιλειάδη, Αικατερίνη

Επιβλέπων:  Παπούλιας, Ευάγγελος

Ημερομηνία έκδοσης:  8-Σεπ-2018

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ kaliterilamia.gr
Από το Blogger.