Τα αποτελέσματα και οι ενστάσεις για 1300 προσλήψεις στην Πυροσβεστική

Τα αποτελέσματα και οι ενστάσεις για 1300 προσλήψεις στην Πυροσβεστική

Τα αποτελέσματα και οι ενστάσεις για 1300 προσλήψεις στην Πυροσβεστική.

Υποβολή ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων επιτυχόντων για την πρόσληψη χιλίων τριακοσίων (1300) ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Κοινοποίηση της υπ΄αριθμ. 23216 οικ. Φ. 200.1/23-04-2020 Δ/γής ΑΠΣ σχετικά με την «Υποβολή ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων επιτυχόντων» για την πρόσληψη χιλίων τριακοσίων (1300) ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων του διαγωνισμούvia Ειδησεις https://ift.tt/3cRVMo4
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com

Από το Blogger.