Δημήτρης Δρακάκης: Στις 27, 28 και 29 Απριλίου 2020 πραγματοποιήθηκε η 2η προληπτική απολύμανση και μάλιστα σε διάστημα ενός μήνα από την πρώτη σε όλες τις Δομές- Παραρτήματα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Στερεάς Ελλάδας


#Μένουμε Ασφαλείς#. Στις 27, 28 και 29 Απριλίου 2020 πραγματοποιήθηκε η 2η προληπτική απολύμανση και μάλιστα σε διάστημα ενός μήνα από την πρώτη σε όλες τις Δομές- Παραρτήματα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Στερεάς Ελλάδας, για την προστασία των περιθαλπομένων, των φιλοξενουμένων παιδιών και των εργαζομένων!

Από το Blogger.