5 θέματα στο Δ. Σ του Δήμου Δ. Α. Α.

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 67 και την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 18318/13.03.2020: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» σε συνεδρίαση δια περιφοράς, την 28η Απριλίου 2020 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 11:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Αναμόρφωση (8η) υποχρεωτική προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19  {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ}

Θέμα 2ο: Δημοτική Επιτροπής Ισότητας Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ}

Θέμα 3ο: Εφαρμογή προγράμματος δακοκτονίας {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ}

Θέμα 4ο: Παράταση προθεσμίας του έργου ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ {Εισηγητής: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ}

Θέμα 5ο: Παράταση προθεσμίας του έργου 'ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ {Εισηγητής: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ}

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

via e-hani https://ift.tt/3aE2cFL
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com

Από το Blogger.