Παρατείνεται η κυκλοφορία για τουριστικά λεωφορεία και σχολικά λεωφορεία που θα έπρεπε να «πάνε» για απόσυρση

photo: Eurokinissi

Παράταση προθεσμιών σε ορισμένες διαδικασίες που αφορούν τους φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου (ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ) και τις επιχειρήσεις που διαθέτουν ειδικά τουριστικά λεωφορεία, ειδικά τουριστικά λεωφορεία Δημοσίας Χρήσης ανοικτού τύπου, σχολικά λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης και επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) με οδηγό στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων για την αποφυγή και τον περιορισμό της διασποράς του ιού COVID-19 προβλέπει απόφαση του υπουργείου Μεταφορών

Σύμφωνα με την εγκύκλιο και γνώμονα την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών λόγω της εμφάνισης του ιού COVID-19, την ανάγκη λήψης μέτρων πρόληψης και περιορισμού διάδοσής του, την αναγκαιότητα αποσυμφόρησης των αρμόδιων Υπηρεσιών της χώρας από την προσέλευση ατόμων, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης διαδικασιών που αφορούν τους φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου (ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ) και τις επιχειρήσεις που διαθέτουν ειδικά τουριστικά λεωφορεία, ειδικά τουριστικά λεωφορεία Δημοσίας Χρήσης ανοικτού τύπου, σχολικά λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης και επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) οχήματα με οδηγό, αλλά και των δυσχερειών στη στελέχωση και τη λειτουργία τους συνεπεία της εμφάνισης του ιού COVID-19, γίνονται γνωστά τα κάτωθι:

- Αναστέλλεται από 16.03.2020 έως και 31.12.2020 η ισχύς του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 2963/2001 (Α' 268), όπως ισχύει, για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των αστικών, ημιαστικών και υπεραστικών λεωφορείων των φορέων παροχής του συγκοινωνιακού έργου.
Κατά συνέπεια, τα λεωφορεία αστικού ή ημιαστικού ή υπεραστικού τύπου, τα οποία υποχρεούνταν να αποσυρθούν της κυκλοφορίας εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, αποσύρονται της κυκλοφορίας την 31.12.2020.

- Αναστέλλεται από 16.03.2020 έως και 31.12.2020 η ισχύς για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης. Συνεπώς, τα ανωτέρω ειδικά τουριστικά λεωφορεία, τα οποία υποχρεούνταν να αποσυρθούν της κυκλοφορίας εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, αποσύρονται της κυκλοφορίας την 31.12.2020.

- Αναστέλλεται από 16.03.2020 έως και 31.12.2020 η ισχύς για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων. Συνεπώς, τα ανωτέρω ειδικά τουριστικά λεωφορεία ανοικτού τύπου, τα οποία υποχρεούνταν να αποσυρθούν της κυκλοφορίας εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, αποσύρονται της κυκλοφορίας την 31.12.2020.

- Αναστέλλεται από 16.03.2020 έως και 31.12.2020 η ισχύς για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των σχολικών λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης.
Συνεπώς, τα ανωτέρω σχολικά λεωφορεία, τα οποία υποχρεούνταν να αποσυρθούν της κυκλοφορίας εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, αποσύρονται της κυκλοφορίας την 31.12.2020.

Αναστέλλεται από 16.03.2020 έως και 31.12.2020 η ισχύς για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) οχημάτων με
οδηγό. Συνεπώς, τα ανωτέρω επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) οχήματα με οδηγό τα οποία υποχρεούνταν να αποσυρθούν της κυκλοφορίας εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, αποσύρονται της κυκλοφορίας την 31.12.2020.

Παρατείνεται μέχρι 31.8.2020, η απαγόρευση και μπορούν να τίθενται σε κυκλοφορία για μεταχειρισμένα τουριστικά λεωφορεία, προέλευσης εσωτερικού ή χώρας  μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., κατηγορίας EURO V ή 5 ή νεώτερης.

Παρατείνεται μέχρι 31.8.2020, η προθεσμία κατάθεσης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας από  τους φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου, στις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των οικείων Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο όταν τα Δελτία Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) λήξουν, πρέπει στα προαναφερόμενα οχήματα να διενεργηθεί αρχικός περιοδικός τεχνικός έλεγχος προκειμένου να εφοδιαστούν με νέο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) το οποίο θα έχει περιορισμένη ισχύ σύμφωνα με τα παραπάνω.via Ειδησεις https://ift.tt/3f4pmbZ
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com

Από το Blogger.