Γιάννης Οικονόμου: Το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας "Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας" που έχω την τιμή να είμαι εισηγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας αποτελεί τομή στην περιβαλλοντική νομοθεσία της χώρας μας


Το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας "Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας" που έχω την τιμή να είμαι εισηγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας αποτελεί τομή στην περιβαλλοντική νομοθεσία της χώρας μας και έχει ως βασικούς άξονες:

-Τη βιώσιμη Ανάπτυξη σε συνδυασμό με την ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος

-Τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας με ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών οδηγιών και των καλών ευρωπαϊκών πρακτικών

-Τη ρύθμιση μιας σειράς χρόνιων ζητημάτων που οφείλονται σε ατέλειες και δυσκαμψίες της υφιστάμενης νομοθεσίας

Στόχος να καταστεί η Ελλάδα σημείο αναφοράς για πράσινες επενδύσεις

Από το Blogger.