Παναγιώτης Στασινός: Η Λαμία στην ιστοσελίδα των Ευρωπαϊκών χωρών (eurocitis.eu) που έχουν δράσεις σχετικά με το covid-19!


Η Λαμία στην ιστοσελίδα των Ευρωπαϊκών χωρών (eurocitis.eu) που έχουν δράσεις σχετικά με το covid-19! Οι δράσεις μας περνούν τα σύνορα και κάνουν γνωστή τη πόλη μας και ανάμεσα στις πρωτοπόρες της Ευρώπη!

--------------------------------------------------------

Lamia at web site (eurocities.eu) between other European countries that have actions against Covid-19! Our Lab actions are spreading and make our city famous and innovative in Europe

https://www.facebook.com/360245044840999/posts/589157955283039/

Από το Blogger.