Προκήρυξη για 144 θέσεις εργασίας στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία μεσω ΑΣΕΠ

Προκήρυξη για 144 θέσεις εργασίας στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία μεσω ΑΣΕΠ

Προσλήψεις 144 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μεσω ΑΣΕΠ, στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία που εδρεύει στην Αττική.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 7 και να την υποβάλλουν ειτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, ειτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γ.Ν.Π.Α  «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΘΗΒΩΝ & ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ -15527 ΓΟΥΔΗ - ΑΘΗΝΑ απαυθύνοντάς την στο τμήμα Γραμματείας του Νοσοκομείου (τηλ επικοινωνίας 2132013124).

Δείτε εδώ την προκήρυξηvia Ειδησεις https://ift.tt/2KYg3wc
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com

Από το Blogger.