Αλλάζει την επωνυμία της πασίγνωστη ελληνική εταιρεία

photo: pexels

Σε μία σημαντική αλλαγή για την ταυτότητά της προχωρά γνωστή ελληνική εταιρεία.

Συγκεκριμένα, στις 27 Μαΐου συγκαλείται Γενική Συνέλευση των μετόχων της Audiovisual προκειμένου να αλλάξει η επωνυμία της εταιρείας αλλά και ο σκοπός της.

Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η εταιρεία, οι μέτοχοι καλούνται: Α) οι μεν Κοινοί Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων της εταιρείας την 27η Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, στα γραφεία της εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι, οδός Πάρνωνος, αριθμός 3, και Β) οι δε Προνομιούχοι Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων της εταιρείας την 27η Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, στα γραφεία της εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι, οδός Πάρνωνος, αριθμός 3, με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διατάξεως.

Τα θέματα της ΓΣ στην εταιρεία

  1. Αλλαγή επωνυμίας της Εταιρείας και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 1 του Καταστατικού.
  2. Επέκταση του σκοπού της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού, περί σκοπού.
  3. Παροχή άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 99, 100 και 101 του ν. 4548/2018 για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων μερών, με σκοπό την μείωση των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας.
  4. αροχή εγγυήσεων υπέρ θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτή μερών.
  5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Διαβάστε ακόμη:

Ryanair: Μειώθηκαν οι επιβάτες κατά 99,6%

Πτώση 97,6% στους επιβάτες της Wizz Airvia Ειδησεις https://ift.tt/3b6Y4y6
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com

Από το Blogger.