Διορθώθηκε η αδικία με την έκπτωση 25% στους φόρους λόγω πληρωμής πριν την 30η Μαρτίου

photo: Eurokinissi

Σύμφωνα με την ΠΝΠ που εκδόθηκε και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την επέκταση της έκπτωσης του 25% για τις βεβαιωμένες οφειλές προς την εφορία που πληρώθηκαν και πριν την 30η Μαρτίου και αφορούσαν τις εμπρόθεσμες ή ρυθμισμένες οφειλές. 

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την διάταξη του υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνεται στην ΠΝΠ η έκπτωση ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) που καταβλήθηκαν από πληττόμενες επιχειρήσεις ή εργαζομένους από τις 11 Μαρτίου 2020 έως και τις 29 Μαρτίου 2020, θα γίνει συμψηφισμός ποσού ίσου με το ποσό της έκπτωσης με άλλες βεβαιωμένες οφειλές, ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά από την 1η Ιουνίου 2020.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, δύναται να καθορίζονται προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία της 1ης Ιουνίου 2020, ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της νέας αυτής διάταξης.

Με τον τρόπο αυτό λύνεται μια αδικία που είχε προκύψει για τους πληττόμενους από τον COVID-19 φορολογούμενους που ενώ πλήρωσαν κανονικά και εμπρόθεσμα τους φόρους τους ή τις ρυθμίσεις τους δεν πήραν την έκπτωση του 25% διότι η προηγούμενης διάταξη οριζε ότι εντάσσοταν οι πληρωμές που είχαν γίνει μόνο το διάστημα από 30 Μαρτίου έως 10 Απριλίου, με την σχετική παράταση που είχε δοθεί.via Ειδησεις https://ift.tt/3dkqAy7
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com

Από το Blogger.