ΓΕΣ: Εξετάσεις Σωματικής Ικανότητας σε 335 για κατάταξη ως ΟΒΑ

ΓΕΣ: Εξετάσεις Σωματικής Ικανότητας σε 335 για κατάταξη ως ΟΒΑ

Παραπέμπονται για εξέταση της σωματικής τους ικανότητας 355 υποψήφιοι έφεδροι που υπέβαλαν δικαιολογητικά για την επανακατάταξή τους ως ΟΒΑ. Οι παραπεμπόμενοι είναι υποχρεωμένοι να παρουσιασθούν στις αρμόδιες Επιτροπές Απαλλαγών από 11 έως 15 Μάϊου, όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΣ.

Αρμόδια για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των παραπεμπόμενων είναι η πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους επιτροπή Απαλλαγών του Στρατού Ξηράς.

Κατά την παρουσίασή τους στην Επιτροπή Απαλλαγών πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο αποδεικνύει την ταυτότητά τους.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι πριν την παρουσίασή τους για εξέταση θα πρέπει να προηγείται υποχρεωτικά τηλεφωνική επικοινωνία του παραπεμπόμενου με την αρμόδια επιτροπή Απαλλαγών για τον καθορισμό συγκεκριμένου ραντεβού, εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν με δική τους ευθύνη αναφορικά με τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής της εξέτασης, τηλέφωνα επικοινωνίας και άλλες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας του ΓΕΣ όπου αναρτήθηκε σήμερα η συγκεκριμένη 2η Διαταγή Παραπομπής Εφέδρων Υποψηφίων ΟΒΑ από ΓΕΣ/Β4 (ΔΣΛ).via Ειδησεις - Dikaiologitika News | Ειδήσεις https://ift.tt/2zUhEAO
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com

Από το Blogger.